ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Webinar του Open Source Observatory (OSOR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -11/02/2020

Το Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ανοιχτό Κώδικα (Open Source Observatory – OSOR) διοργανώνει στο webinar μας: «Εισαγωγή στο νέο OSOR και το Knowledge Centre του«. Ο κύριος σκοπός αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις νέες αλλαγές στο OSOR και να συγκεντρώσει τα σχόλιά σας για τη διαμόρφωση του OSOR γύρω από … Read more

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον του OSOR (Open Source Obervatory)- Πείτε την γνώμη σας μέχρι τις 22/02

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει μια έρευνα για να καθορίσει το νέο όραμα και τη στρατηγική του OSOR (Open Source Obervatory) Το ερωτηματολόγιο απαιτεί περίπου 10 λεπτά για να ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματά του,  θα συμβάλουν στη διεξαγόμενη μελέτη  από την Μονάδα Διαλειτουργικότητας της  Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής Ευρωπαϊκή Επιτροπής, η οποία θα καθορίσει ένα νέο όραμα … Read more