ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον του OSOR (Open Source Obervatory)- Πείτε την γνώμη σας μέχρι τις 22/02

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει μια έρευνα για να καθορίσει το νέο όραμα και τη στρατηγική του OSOR (Open Source Obervatory)

Το ερωτηματολόγιο απαιτεί περίπου 10 λεπτά για να ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματά του,  θα συμβάλουν στη διεξαγόμενη μελέτη  από την Μονάδα Διαλειτουργικότητας της  Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής Ευρωπαϊκή Επιτροπής, η οποία θα καθορίσει ένα νέο όραμα και μια νέα στρατηγική για το OSOR και την καλύτερη υποστήριξη των δημόσιων διοικήσεων στη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Συμμετέχοντας σε αυτήν την έρευνα, θα βοηθήσετε στη διαμόρφωση του μέλλοντος του OSOR, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες.

Μπορείτε να συμμετέχετε στην έρευνα μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου.

Σχετικά με το OSOR

Το OSOR είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρηματοδοτείται επί του παρόντος από το πρόγραμμα ISA2, για τη στήριξη της διανομής και της επαναχρησιμοποίησης λογισμικού που αναπτύχθηκε από ή για τις δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνδέοντας τις υπηρεσίες της ΕΕ και τα κράτη μέλη.

Η συλλογή OSOR επιτρέπει στην κοινότητα ανοιχτού κώδικα να έχει πρόσβαση στις βέλτιστες πρακτικές του λογισμικού ανοικτού κώδικα (OSS), να βρει επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις, να ανακαλύψει συμβάντα και να διερευνήσει διεξοδικές μελέτες περιπτώσεων. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου OSOR, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την αδειοδότηση λογισμικού μέσω της συλλογής τις άδειες ανοιχτού λογισμικού (EUPL).


Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com