Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για το Ανοιχτό Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα