ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ένας διαδραστικός χάρτης για τον Ανοιχτό Κώδικα στην Ευρώπη από το Open Source Observatory της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Open Source Observatory της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιούργησε ένα νέο Διαδραστικό Χάρτη Πόρων, ο οποίος αναπτύχθηκε για να διευκολύνει την οπτικοποίηση των διαθέσιμων πόρων στο OSOR. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στο χάρτη και να βρουν όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο OSOR σε ένα μόνο μέρος. Για κάθε χώρα, όταν είναι διαθέσιμη, εμφανίζονται και συνδέονται για εύκολη πρόσβαση η δέσμη πληροφοριών ανοικτής πηγής ανά χώρα, τα αποθετήρια OSS, οι ειδικοί πόροι, καθώς και οι μελέτες περιπτώσεων.

Κάνοντας κλικ σε μία χώρα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • OSS Country Intelligence — Εκθέσεις πληροφοριών ανά χώρα και ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες λογισμικού ανοικτού κώδικα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής
  • Αποθετήρια OSS — Αποθετήρια με επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα για δημόσιες διοικήσεις
  • Ειδικοί πόροι — Σύνδεσμοι λογισμικού ανοικτού κώδικα, κέντρα ικανοτήτων και σημεία επαφής
  • Case Studies — μελέτες σχετικά με την ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα στις δημόσιες διοικήσεις

Δείτε τον διαδραστικό χάρτη εδώ

Αν έχετε κάποιο πόρο να προσθέσετε ε έναν πόρο που θα θέλατε να προσθέσετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα OSOR (eu-osor@ec.europa.eu).

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com