ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έρευνα του Open Source Observatory (OSOR) της ΕΕ: Κάλεσμα για συμμετοχή

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους το Παρατηρητήριο Ανοιχτού Κώδικα (OSOR)  της Ευρωπαικής Επιτροπής δημιούργησε το Κέντρο Γνώσης που φιλοξενεί 28 αναφορές για τον ανοιχτό κώδικα στις χώρες της ΕΕ, και κατευθυντήριες οδηγίες για την πολιτική λογισμικού ανοιχτού κώδικα για τις βιώσιμες κοινότητες ανοιχτού κώδικα στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, εστίασε στην αυξημένη δημοσίευση ειδησεογραφικών άρθρων και περιπτωσιολογικών μελετών σε πρακτικές εφαρμογές λογισμικού ανοιχτού κώδικα στις δημόσιες διοικήσεις. Επίσης διοργάνωσε μια ποικιλία εκδηλώσεων για την προώθηση της αλληλεπίδρασης της ΕΕ με την κοινότητα ανοιχτού κώδικα.

Πριν από λίγες ημέρες το OSOR ξεκίνησε μια μια σύντομη έρευνα για τον περαιτέρω εμπλουτισμό του και  καλεί όλους όσους σχετίζονται με τον ανοιχτό κώδικα στη Ευρώπη να μοιραστούν τις ιδέες τους για να κάνουν το Παρατηρητήριο Ανοιχτού Κώδικα καλύτερο.

Η έρευνα διαρκεί μόνο μερικά λεπτά από το χρόνο σας και είναι εξαιρετικά χρήσιμη για για την ανάπτυξη του OSOR. Η έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 27 Ιουλίου 2020.

Δείτε  και συμπληρώστε την έρευνα του OSOR εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com