ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πείτε την γνώμη σας για την ασφάλεια του ανοιχτού κώδικα: Έρευνα της ΕΕ για προγραμματιστές ανοιχτού λογισμικού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις ξεκίνησε μια έρευνα που απευθύνεται σε προγραμματιστές του Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (FOSS) για να κατανοηθούν οι ανάγκες τους και ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να συμβάλει σε ένα ασφαλέστερο ανοιχτό κώδικα. Οι ερωτήσεις της έρευνας αφορούν κατά κύριο λόγο την ασφάλεια του ελεύθερου λογισμικού και του … Read more

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει και συμβάλλει στην ασφάλεια του Apache HTTP Server και του Keepass

Το πιλοτικό πρόγραμμα FOSSA για τη βελτίωση της ασφάλειας του λογισμικού ανοικτού κώδικα, ζήτησε μέσω δημόσιας ψηφοφορίας από τους χρήστες τη συμβολή τους, για ποιες εφαρμογές ανοιχτού κώδικα θα ελέγξει. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανέδειξαν το KeePass (23,1%) και τον Apache HTTP server (18,7%) ως τις 2 εφαρμογές, που η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγξει για πιθανά … Read more

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com