ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πείτε την γνώμη σας για την ασφάλεια του ανοιχτού κώδικα: Έρευνα της ΕΕ για προγραμματιστές ανοιχτού λογισμικού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις ξεκίνησε μια έρευνα που απευθύνεται σε προγραμματιστές του Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (FOSS) για να κατανοηθούν οι ανάγκες τους και ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να συμβάλει σε ένα ασφαλέστερο ανοιχτό κώδικα. Οι ερωτήσεις της έρευνας αφορούν κατά κύριο λόγο την ασφάλεια του ελεύθερου λογισμικού και του … Read more