ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει και συμβάλλει στην ασφάλεια του Apache HTTP Server και του Keepass

Το πιλοτικό πρόγραμμα FOSSA για τη βελτίωση της ασφάλειας του λογισμικού ανοικτού κώδικα, ζήτησε μέσω δημόσιας ψηφοφορίας από τους χρήστες τη συμβολή τους, για ποιες εφαρμογές ανοιχτού κώδικα θα ελέγξει. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανέδειξαν το KeePass (23,1%) και τον Apache HTTP server (18,7%) ως τις 2 εφαρμογές, που η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγξει για πιθανά ζητήματα ασφάλειας και θα συμβάλει στον κώδικα αυτών των 2 εφαρμογών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας
eu-fossa_pie_chart

fossa-keepassTo KeePass είναι ένας διαχειριστής κωδικών πρόσβασης, μια εφαρμογή που καθιστά εύκολη την χρήση διαφορετικών ασφαλών, σύνθετων κωδικών πρόσβασης για όλες τις συνδέσεις σας, αντί να χρησιμοποιείται τον ίδιο κωδικό πρόσβασης παντού. Οι εκδόσεις του KeePass είναι διαθέσιμες για όλα σχεδόν τα λειτουργικά συστήματα, και τα κινητά.

fossa-apacheΟ διακομιστής Apache HTTP χρησιμοποιείται από την συντριπτική πλειοψηφία των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε όπως και από τα όργανα της ΕΕ.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν περίπου 3300 χρήστες. Σημαντικό ποσοστό συγκέντρωσε και ο VLC media player όπως και βιβλιοθήκες του λειτουργικού συστήματος Linux. Ακόμα προτάθηκαν βιβλιοθήκες για τις γλώσσες προγραμματισμού C / C ++ , το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL, καθώς και το εργαλείο κρυπτογράφησης αρχείων VeraCrypt.

Μπορείτε δείτε την εξέλιξη του ελέγχου του κώδικα , βλέποντας τις ενημερώσεις που δημοσιεύονται από την EU FOSSA Community, στην σελίδα καταγραφής εξέτασης κώδικα.

Ο πιλότος της ΕΕ-FOSSA έχει σαν στόχο να οδηγήσει σε μια συστηματική προσέγγιση για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε να διασφαλίσουν ότι τα ευρέως χρησιμοποιούμενα βασικά συστατικά  του ανοικτού κώδικα μπορεί να είναι αξιόπιστα. Το έργο θα επιτρέψει επίσης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμβάλουν στην ακεραιότητα και την ασφάλεια των βασικών εφαρμογών λογισμικού ανοικτού κώδικα. Το έργο EU-FOSSA διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ξεκίνησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com