ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το Open Source Initiative ανακοινώνει μια νέα έρευνα σχετικά με τη χρήση του ανοιχτού κώδικα και ένα νέο επίπεδο δωρεάν συνδρομής.

Το Open Source Initiative, ο οργανισμός που διαχειρίζεται τον ορισμό ανοιχτού κώδικα , ξεκίνησε μια νέα έρευνα σχετικά με τη χρήση του ανοιχτού κώδικα, σε συνεργασία με την OpenLogic. Η έρευνα προσπαθεί να καταγράψει τις τάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και οι χρήστες κατά την υιοθέτηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα σήμερα. «Στο State … Read more

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com