ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο νόμος για τη διαλειτουργική Ευρώπη και η κοινότητα ανοιχτού κώδικα

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε τον νόμο για τη διαλειτουργική Ευρώπη, εξασφαλίζοντας συντριπτική υποστήριξη, με 524 από τους 639 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ κατά την πρώτη ανάγνωση. Η νομοθεσία, η οποία αποσκοπούσε στην ενίσχυση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, έλαβε ευρεία υποστήριξη από σημαντικές πολιτικές παρατάξεις.

Αναμένεται να καταστεί ευρωπαϊκό δίκαιο μετά από μία μόνο ανάγνωση, η πράξη στοχεύει στη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις στο σημερινό τοπίο. Ο Ivars Ijabs, ορισθείς εισηγητής του νόμου, τόνισε την ανάγκη ταχείας διασυνοριακής πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες.

Εάν παραλείψατε τις λεπτομέρειες αυτής της νομοθεσίας και τις δυνατότητες που προσφέρει για την κοινότητα ανοικτού κώδικα, μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη FOSDEM που έγινε στις αρχές Φεβρουαρίου του 2024. H ISA Von Kalben, διευθύντρια προγράμματος στη μονάδα διαλειτουργικότητας, παρέχει πληροφορίες για το τι σημαίνει η πράξη για την κοινότητα ανοιχτού κώδικα. Επιπλέον, το βίντεο της παρουσίασης του Γραφείου Προγράμματος Ανοικτού Κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής του ανοιχτού κώδικα είναι διαθέσιμες παράλληλα με ένα Q &A.

Βασική συνιστώσα του νόμου, αρχής γενομένης από το 2025, επιβάλλει αξιολογήσεις διαλειτουργικότητας για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων. Η απαίτηση αυτή ισχύει για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές δημόσιες διοικήσεις. Στόχος των αξιολογήσεων είναι να ανακαλυφθούν αποτελεσματικοί τρόποι για την επίτευξη διασυνοριακής διαλειτουργικότητας, να δοκιμαστεί η εφικτότητα της ψηφιακής εφαρμογής και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, εξοικονομώντας τελικά χρόνο για τους πολίτες.

Οι δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν μια μοναδική ευκαιρία να διαμορφώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τις εν λόγω αξιολογήσεις. Η διαλειτουργική Ευρώπη έχει ξεκινήσει μια πιλοτική φάση κατά την οποία οι δημόσιες διοικήσεις μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων αξιολόγησης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενθαρρύνονται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέσω έρευνας της ΕΕ, με προθεσμία που ορίζεται για τις 20 Μαρτίου 2024.

Η πιλοτική φάση αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Απριλίου 2024, με τα αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις να αναμένεται να κοινοποιηθούν έως το τέλος Μαΐου 2024. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών αξιολόγησης προς έγκριση από το συμβούλιο «Διαλειτουργική Ευρώπη», το οποίο αναμένεται να συσταθεί αργότερα εντός του έτους. Συνιστούμε πραγματικά στην κοινότητα OSOR να συμμετάσχει σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης για να συμβάλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας. 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com