ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα από τον πλανήτη…planet.ellak.gr: Αποκωδικοποιώντας τις πληροφορίες που κρύβονται στο σύστημα αρχείων του Linux

by: Ευστάθιος Ιωσηφίδης

Ανεξάρτητα από τον ρόλο σας στο IT, η απόκτηση έστω και βασικής κατανόησης του Linux είναι απίστευτα πολύτιμη. Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από πολλές καθημερινές τεχνολογίες!

Στο άρθρο αυτό, θα απομυθοποιήσουμε τα δικαιώματα αρχείων Linux. Αν και μπορεί να φαίνονται τρομακτικά στην αρχή, είναι απίστευτα πρακτικά μόλις τα καταλάβετε.

Τι είναι τα δικαιώματα αρχείου στο Linux;

Στο Linux, τα δικαιώματα αρχείων καθορίζουν ποιος μπορεί να διαβάσει, να γράψει ή να εκτελέσει ένα αρχείο. Αυτές οι άδειες κατηγοριοποιούνται ως εξής:

– 𝗨𝘀𝗲𝗿 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀: Υπαγορεύστε ποιες ενέργειες μπορεί να εκτελέσει ο κάτοχος του αρχείου.
– 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀: Καθορίστε τι μπορούν να κάνουν τα μέλη της ομάδας του αρχείου.
– 𝗢𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀: Ορίστε δικαιώματα για όλους τους άλλους χρήστες.

Κατανοώντας αυτό το Cheatsheet

Το cheatsheet μας παρουσιάζει δικαιώματα αρχείων τόσο σε δυαδική όσο και σε οκταδική μορφή. Αν και η δυαδική μορφή είναι πιο διαισθητική, η οκταδική μορφή χρησιμοποιείται ευρέως στην πράξη.

Για να μετατρέψετε από δυαδικό σε οκταδικό, αθροίστε τις τιμές που αντιπροσωπεύονται από «r» (ανάγνωση), «w» (εγγραφή) και «x» (εκτέλεση) σε κάθε σύνολο δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, η δυαδική άδεια ‘rwxr-xr-x’ μεταφράζεται στην οκταδική άδεια 755:

– r = 4 (ανάγνωση)

– w = 2 (εγγραφη)

– x = 1 (εκτέλεση)

– – = 0 (χωρίς άδεια)

Επεξήγηση κοινών δικαιωμάτων αρχείων

– 𝟳𝟱𝟱: Τυπικό για εκτελέσιμα. Ο κάτοχος έχει πλήρη δικαιώματα, ενώ τα μέλη της ομάδας και άλλοι μπορούν να διαβάσουν και να εκτελέσουν.

– 𝟲𝟰𝟰: Συνηθισμένο για κανονικά αρχεία. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να διαβάζει και να γράφει, αλλά οι άλλοι μπορούν μόνο να διαβάζουν.

– 𝟳𝟳𝟳: Παραχωρεί πλήρεις άδειες σε όλους. Γενικά δεν είναι ασφαλές και πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή.

Αλλαγή δικαιωμάτων αρχείων

Χρησιμοποιήστε την εντολή 𝚌𝚑𝚖𝚘𝚍 για να τροποποιήσετε τα δικαιώματα αρχείων. Για παράδειγμα:

– Για να ορίσετε τα δικαιώματα στο 755:

𝚌𝚑𝚖𝚘𝚍 𝟽𝟻𝟻 𝚖𝚢𝚏𝚒𝚕𝚎
– Για να προσθέσετε άδεια εκτέλεσης για όλους:

𝚌𝚑𝚖𝚘𝚍 +𝚡 𝚖𝚢𝚏𝚒𝚕𝚎
Επιπλέον, η εντολή 𝚌𝚑𝚖𝚘𝚍 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμβολικό συμβολισμό, επιτρέποντας περισσότερες άμεσες τροποποιήσεις. Για παράδειγμα:

– Για να προσθέσετε άδεια εγγραφής για την ομάδα:

𝚌𝚑𝚖𝚘𝚍 𝚐+𝚠 𝚖𝚢𝚏𝚒𝚕𝚎
– Για να αφαιρέσετε την άδεια εκτέλεσης για άλλους:

𝚌𝚑𝚖𝚘𝚍 𝚘-𝚡 𝚖𝚢𝚏𝚒𝚕𝚎

Aποκωδικοποίηση πληροφοριών συστήματος αρχείων

– 𝗙𝗶𝗹𝗲 𝗧𝘆𝗽𝗲 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿: Ο πρώτος χαρακτήρας υποδηλώνει τον τύπο αρχείου (π.χ. “-” για έναν κανονικό κατάλογο).
– 𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝗟𝗶𝗻𝗸𝘀: Εμφανίζει τον αριθμό των “σκληρών” συνδέσμων στο αρχείο.
– 𝗢𝘄𝗻𝗲𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗡𝗮𝗺𝗲𝘀: Προσδιορίστε τον κάτοχο του αρχείου και την ομάδα.
– 𝗙𝗶𝗹𝗲 𝗦𝗶𝘇𝗲: Εμφανίζει το μέγεθος του αρχείου σε byte.
– 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀: Σύμβολα όπως ‘s’ ή ‘t’ αντιπροσωπεύουν ειδικά δικαιώματα ενός αρχείου με δικαιώματα εκτέλεσης, όπως οι ιδιοκτήτες.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ , https://eiosifidis.blogspot.com/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com