ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για Συντονιστές των Ομάδων Εργασίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) καλεί όσους ενδιαφέρονται για τις ανοιχτές τεχνολογίες και τα κοινά και επιθυμούν να ασχοληθούν ενεργά με την οργάνωση δράσεων για την ανοιχτότητα, να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής εδώ έως τις 3 Μαρτίου 2019.

Ως συντονιστής των ομάδων εργασίας:

  • Θα οργανώνεις ομάδες εθελοντών για δράσεις ανοιχτότητας σε συνεργασία με το ΔΣ της ΕΕΛΛΑΚ
  • Θα συνεργάζεται με το ΔΣ της ΕΕΛΛΑΚ για τον προγραμματισμό δράσεων ανοιχτότητας και προτάσεων πολιτικης

 

Οι ομάδες εργασίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:

  1. Ανοιχτό Λογισμικό και Ανοιχτά Πρότυπα (open-source.gr , openstandards.ellak.gr).  Στόχος της ομάδας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του Ανοικτού και Ελεύθερου λογισμικού και των Ανοιχτών Προτύπων στην Ελλάδα.
  2. Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (edu.ellak.gr  oer.ellak.gr, mycontent.ellak.gr/, creativecommons.ellak.gr/ ).  Στόχος της ομάδας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του ανοιχτού λογισμικού, των ανοιχτών τεχνολογιών και των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
  3. Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Ανοιχτά Δεδομένα (opengov.ellak.gr, opendata.ellak.gr, odi.ellak.gr/, obs.ellak.gr/ ).  Στόχος της ομάδας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα στην Ελλάδα.
  4. Ανοιχτός Σχεδιασμός(Open Design), Ανοιχτό Υλισμικό (Open Hardware) και Ανοιχτά Ασύρματα Δίκτυα (Open WiFi) (opendesign.ellak.gr/,  openhardware.ellak.gr, openwifi.ellak.gr).  Στόχος της ομάδας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη Ανοιχτού Υλισμικού(hardware) και του ελευθερα προσβάσιμου ιντερνετ(OpenWiFi) στην Ελλάδα.
  5. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (privacy.ellak.gr & legal.ellak.gr/ ).  Στόχος της ομάδας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προστασία και την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και προσωπικών δεδομένων.
  6. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (openbusiness.ellak.gr & smartcities.ellak.gr ). Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις που προωθούν την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων, ανοικτών τεχνολογιών ανοικτών διαδικασιών, ελεύθερου λογισμικού, ανοικτών δεδομένων και ανοιχτών επιχειρηματικών μοντέλων( Open Business ).

 

Οι συντονιστές των ομάδων θα οριστούν  από την ετήσια Γ.Σ. του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών που θα πραγματοποιηθεί στις 15/03/2019.

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com