Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις ομάδες εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ

Για να εκδηλώστε ενδιαφέρον συμμετοχής στις ομάδες εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στο ellak.gr