ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

LemonLDAP : Μια πανίσχυρη εφαρμογή Web Single Sign On (WebSSO)

Το LemonLDAP :: NG είναι μια ανοιχτού κώδικα εφαρμογή για Web Single Sign On (WebSSO) γραμμένη σε Perl, που συνδέεται στον Apache Web Server. Το LemonLDAP ξεκίνησε το 2004, και από το 2008, αναπτύσσεται από τo OW2 consortium. Μέσω του LemonLDAP :: NG, μπορείτε να διαχειριστείτε τη πιστοποίηση των χρηστών μιας εφαρμογής web, όχι μόνο σε έναν κατάλογο LDAP, αλλά και σε πολλούς άλλους καταλόγους, βάσεις δεδομένων και άλλα συστήματα όπως το OpenID και το SAML. Μπορεί επίσης να χρησιμεύσει και ως πάροχος CAS, OpenID και SAM και να παρέχει ιχνηλασιμότητα πρόσβασης και web admin interface.

Τα οφέλη υιοθέτησης μιας χρήσης μιας λύσης SSO είναι πολλαπλά:

Με την χρήση ίδιου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης για όλες τις εφαρμογές, μειώνεται ο υπερβολικός αριθμός κωδικών πρόσβασης που πρέπει να θυμάται ένα άτομο.
Μειώνεται ο χρόνος που δαπανά ένα άτομο για την πληκτρολόγηση πολλών usernames και κωδικών πρόσβασης για να συνδεθεί.
Μειώνεται ο χρόνος που αφιερώνουν οι ομάδες υποστήριξης για να επαναφέρουν τους κωδικούς πρόσβασης των χρηστών.

Το LemonLDAP :: NG απλοποιεί την πιστοποίηση χρηστών μιας εφαρμογής web, και παρέχει πολλές δυνατότητες προσαρμογής στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών (κεντρική διαχείριση εξουσιοδότησης, διαλειτουργικότητα με όλα τα πρωτόκολλα ανταλλαγής ταυτότητας όπως CAS, OpenID, Connect, SAML) και μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλης κλίμακας οργανισμούς. Με μια πολύ απλή διαδικασία εγκατάστασης, η διαμόρφωση  του μπορεί να γίνει σε λειτουργία κειμένου ή μέσω γραφικού περιβάλλοντος.

Κύρια στοιχεία του LemonLDAP

  • Manager: χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των παραμέτρων του LemonLDAP :: NG και την καταγραφή των συνεδριών σύνδεσης από τους διαχειριστές
  • Portal: χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας χρηστών, την εμφάνιση της λίστας εφαρμογών και την παροχή υπηρεσιών ταυτότητας (SAML, OpenID, CAS).  Το portal του LemonLDAP παρέχει και πολλές άλλες λειτουργικότητες  (δείτε εδώ )
  • Handler: Apache modules που χρησιμοποιούνται για την προστασία εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα για το LemonLDAP :: NG εδώ

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com