ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

LemonLDAP : Μια πανίσχυρη εφαρμογή Web Single Sign On (WebSSO)

Το LemonLDAP :: NG είναι μια ανοιχτού κώδικα εφαρμογή για Web Single Sign On (WebSSO) γραμμένη σε Perl, που συνδέεται στον Apache Web Server. Το LemonLDAP ξεκίνησε το 2004, και από το 2008, αναπτύσσεται από τo OW2 consortium. Μέσω του LemonLDAP :: NG, μπορείτε να διαχειριστείτε τη πιστοποίηση των χρηστών μιας εφαρμογής web, όχι μόνο … Read more

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com