ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μείωση κόστους συνδέσεων internet με χρήση open source proxy server squid

Υπάρχουν περιπτώσεις που ένας οργανισμός διαθέτει περισσότερες από μια συνδέσεις internet για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του. Αυτό σημαίνει κυρίως αυξημένα κόστη. Παρόλα αυτά με μία μόνο σύνδεση π.χ. vdsl και με το κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης του εύρους ζώνης ανά χρήστη, χρησιμοποιώντας τη δομημένη καλωδίωση του κτιρίου, θα γινόταν να καλύπτονταν εξολοκλήρου οι συνολικές ανάγκες.

Squid-proxy-logo

Μια προτεινόμενη λύση τεχνικού επιπέδου είναι η υιοθέτηση του ελεύθερου λογισμικού squid (εξυπηρετητής διαμεσολάβησης – proxy server) και της υπομονάδας ncsa_auth module (στην περίπτωση που απαιτείται και ταυτοποίηση χρήστη με κωδικό). Το λογισμικό squid εγκαθίσταται στην υποδομή του κτιρίου ανάμεσα στο broadband modem και το κεντρικό switch του κτιρίου όπου τερματίζουν τα καλώδια utp δικτύου του κτιρίου. Η λειτουργία του είναι να διαμοιράζει το εύρος ζώνης μιας broadband σύνδεσης προς τους χρήστες με βάση κανόνων προτεραιότητας που θέτει ο διαχειριστής του συστήματος.
Το πλεονέκτημα του είναι ότι διαθέτει κοινή μνήμη cache για όλους τους χρήστες και ανανεώνει μόνο το περιέχομενο της σελίδας που έχει αλλάξει, δηλαδή δεν “κατεβάζει” προς το χρήστη όλη τη σελίδα, άλλο ένα πλεονέκτημα του είναι ότι σε αίτημα για σελίδα από ένα χρήστη ελέγχει πρώτα τη μνήμη του cache, αν αυτή η σελίδα ήδη υπάρχει από προηγούμενες αιτήσεις τότε δε χρειάζεται να την “ξανακατεβάσει”.
Επιπλέον διαθέτει ένα εύρος χαρακτηριστικών που μπορεί να είναι χρήσιμα σε ένα διαχειριστή, όπως φιλτράρισμα ανεπιθύμητου περιεχομένου και quata limit (εύρος ζώνης ανά χρήστη). Όσον αφορά την ανάγκη ταυτοποίησης του χρήστη διαθέτει την υπομονάδα ncsa_auth σα μια μικρή βάση δεδομένων χρηστών για τη δημιουργία κωδικών που εισάγονται τη πρώτη φορά που ένας χρήστης αιτηθεί μια σελίδα, καθώς και την υπομονάδα ntlm για την ολοκλήρωση με ένα σύστημα active directory στη περίπτωση που υπάρχουν ήδη κωδικοί για τους χρήστες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση ανοικτού λογισμικού και ελάχιστων παραμετροποιήσεων για ένα διαχειριστή καθώς ο εξυπηρετήτης squid από προεπιλογή είναι παραμετροποιημένος με τέτοιο τρόπο που καλύπτει τις ανάγκες διάφορων περιβάλλοντων. Όπως καταλαβαίνουμε, με την αξιοποίηση μια και μόνο σύνδεσης internet, εξοικονομούνται αρκετοί πόροι που μπορούν να διατεθούν για άλλες ανάγκες ενός οργανισμού. Για την εγκατάσταση του squid δεν χρείαζεται υπολογιστής τελευταίας τεχνολογίας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κάποιος υπολογιστής παρωχημένης τεχνολογίας με χρήση διανομής linux, επιτυγχάνοντας έτσι και την επαναχρησιμοποίηση του hardware.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com