ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η πλατφόρμα αναφορών και υποδείξεων του Δήμου Αθηναίων #opensource #open311

open-source-innovation Η πλατφόρμα αναφορών και υποδείξεων του Δήμου Αθηναίων είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού και με αδειοδότηση GPL 3 ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο υποβολής αναφορών open311.

Η παρούσα εφαρμογή κάνει χρήση των προϊόντων ανοιχτού λογισμικού με τις δίκες τους άδειες και τον κώδικα τους διαθέσιμο σε άλλες τοποθεσίες:

phonegap Άδεια: Apache License V2.0
Angularjs Άδεια: MIT
angular leaflet directive Άδεια: MIT
Mobile Angular UI Άδεια: MIT
leafletjs Άδεια: custom

open311_opendata Οι χάρτες είναι βελτιστοποιημένες εκδόσεις χαμηλών απαιτήσεων σε bandwidth και για χρήση από φορητές συσκευές, από την mapbox με δεδομένα από το openstreetmap και παροχέων του.

Πηγή: https://github.com/MunicipalityOfAthens/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com