ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

EU CAPTCHA, μια λύση ανοικτού κώδικα για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες με άδεια EUPL-1.2

Το EU CAPTCHA είναι ένας μηχανισμός που αποσκοπεί στη διάκριση του ανθρώπου από τις μηχανές στην χρήση μια διαδικτυακής υπηρεσίας. Αποτρέπει τη χρήση bots/μηχανημάτων (π.χ. για την αυτοματοποιημένη δημιουργία λογαριασμού) στο πλαίσιο υπηρεσιών που παρέχονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.Διανέμεται βάσει της άδειας EUPL-1.2, το EU CAPTCHA διατίθεται από το Github ως API ανοικτού … Read more

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com