ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

EU CAPTCHA, μια λύση ανοικτού κώδικα για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες με άδεια EUPL-1.2

Το EU CAPTCHA είναι ένας μηχανισμός που αποσκοπεί στη διάκριση του ανθρώπου από τις μηχανές στην χρήση μια διαδικτυακής υπηρεσίας. Αποτρέπει τη χρήση bots/μηχανημάτων (π.χ. για την αυτοματοποιημένη δημιουργία λογαριασμού) στο πλαίσιο υπηρεσιών που παρέχονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
Διανέμεται βάσει της άδειας EUPL-1.2, το EU CAPTCHA διατίθεται από το Github ως API ανοικτού κώδικα και, ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους (δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς) για την εξασφάλιση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω μιας φιλικής προς τον χρήστη και πολυγλωσσικής λύσης.

Το API υποστηρίζει τρεις τύπους CAPTCHA:

Γιατί EU CAPTCHA;

Διάφορες λύσεις CAPTCHA υπάρχουν στην αγορά, είτε παρέχονται ως συστατικά στοιχεία είτε ως υπηρεσίες. Δυστυχώς, όλα έχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ελλείψεις:

 • Παρέχουν ανεπαρκές επίπεδο ασφάλειας με υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών·
 • Παρέχουν ανεπαρκές επίπεδο φιλικότητας προς τον χρήστη με υψηλό ποσοστό ψευδώς αρνητικών·
 • Δεν είναι ή συντηρούνται ανεπαρκώς·
 • Δεν υποστηρίζουν τη διεθνοποίηση ή την πολυγλωσσία και, ειδικότερα, δεν υποστηρίζουν όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • Δεν υποστηρίζουν τους χρήστες με αναπηρία
 • Δεν διαθέτουν μοντέλο αδειοδότησης συμβατό με την EUPL και, ειδικότερα, δεν μπορούν να διανεμηθούν στο πλαίσιο συστημάτων που παρέχονται από τις δημόσιες διοικήσεις·
 • Εγείρουν ηθικές ανησυχίες επειδή συλλέγουν προσωπικά δεδομένα ή παρέχουν γρίφους των οποίων η επίλυση δημιουργεί εμπορική αξία.

Οι στόχοι της δράσης που δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ISA για την παροχή της EU-CAPTCHA είναι οι εξής:

 1. παροχή ενός (δωρεάν) συστατικού ανοικτού κώδικα, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως υπηρεσία·
 2. ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη λύση·
 3. πολύγλωσση και με υποστήριξη για όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 4. προσβάσιμο από χρήστες με αναπηρία·
 5. συμμόρφωση με το υψηλότερο επίπεδο κανόνων και βέλτιστων πρακτικών για την προστασία των δεδομένων·
 6. διατηρείται με συνεχή υποστήριξη για τις επόμενες εκδόσεις της εικονικής μηχανής Java.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com