ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Info Day «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης  με Ανοιχτό Κώδικα»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Info Day «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης  με Ανοιχτό Κώδικα», το οποίο διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.), τεχνολογικό φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης την Δευτέρα 27 Μαΐου. Περισσότεροι από 330 συμμετέχοντες,από τον Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Χώρο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στελέχη του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αλλά και στελέχη της αγοράς ΤΠΕ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε ζωντανή ψηφιακή σύνδεση την εκδήλωση μέσω της υπηρεσίας ζωντανών διαδικτυακών μεταδόσεων ΔΙΑΥΛΟΣ της ΕΔΥΤΕ και της ανοιχτής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Big Blue Button.

Λαμβάνοντας υπόψη το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ρόλο του ανοιχτού λογισμικού στο ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλο το φάσμα του Δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η εκδήλωση αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιαστούν οι καινοτόμες λύσεις ανοιχτού κώδικα που είτε χρησιμοποιούνται, είτε έχουν αναπτυχθεί από την ΕΔΥΤΕ.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Αλέξανδρος Μελίδης, Γενικός Διευθυντής της ΕΕΛΛΑΚ, τονίζοντας πως στόχος είναι μέσα από συζήτηση να αναδειχθούν διαφορετικοί τρόποι ενεργής εμπλοκής προγραμματιστών, ερευνητών, κοινοτήτων ανοιχτού λογισμικού και άλλων ενδιαφερομένων στην περαιτέρω εξέλιξη των καινοτόμων λύσεων/έργων ανοιχτού λογισμικού της ΕΔΥΤΕ που παρουσιάστηκαν από τους εμπνευστές και καταξιωμένους επαγγελματίες που συντονίζουν τις ομάδες που τα αναπτύσσουν.

Ο κ. Δημήτρης Μητρόπουλος, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Προηγμένων Υπολογιστικών και Δικτυακών Υποδομών της ΕΔΥΤΕ και Επίκουρος Καθηγητής στο ΕΚΠΑ , παρουσίασε το ΑppStack, μια προηγμένη πλατφόρμα για την ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανθεκτικότητα, στην ασφάλεια και στην κλιμακωσιμότητα που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών σε όλους πολίτες έγινε αναφορά στις υποδομές της ΕΔΥΤΕ που αξιοποιήθηκαν και στις εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν (Kubernetes, ModSecurity κ.α.). Επιπλέον, έγινε περιγραφή μερικών σημαντικών εμπειριών που έχουν αποκομίσει οι τεχνικές ομάδες της ΕΔΥΤΕ από την μέχρι τώρα διαχείρισή της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.usenix.org/publications/loginonline/appstack-agile-platform-running-digital-public-services (παρουσίαση εδώ).

Ο Γιώργος Κορφιάτης, Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΔΥΤΕ παρουσίασε τους τρόπους που αναπτύσσονται οι εφαρμογές του gov.gr. Καθώς η φύση της πλειοψηφίας των παρεχόμενων υπηρεσιών ανάγεται στην παραγωγή κάποιου εγγράφου/δήλωση, έχει αναπτυχθεί μία πλατφόρμα όπου με γρήγορο και ευέλικτο τρόπο φιλοξενεί αντίστοιχες εφαρμογές. Στατιστικά στα 4 χρόνια λειτουργίας (από το 2020), έχει εξυπηρετήσει 8,3 εκατομμύρια πολίτες, έχουν εκδοθεί περισσότερα από 280 εκατομμύρια έγγραφα και περισσότερα από 300 είδη διαφορετικών εγγράφων, όπως ενδεικτικά η υπεύθυνη δήλωση, το πιστοποιητικό εμβολιασμού, η εξουσιοδότηση κ.ά.. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα εργαλεία ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιηθήκαν όπως, GITLAB, Python, Django, PostgreSQL καθώς και βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα python (cryptography, reportlab, zeep κλπ). Στα επόμενα στάδια προορίζεται να γίνουν open source κάποια εργαλεία που έχουν ήδη αναπτυχθεί,όπως το gov.gr API Client, το Wallet protocol client και το Apimech (API tooling). (παρουσίαση εδώ)

Τέλος, ο Δημήτριος Μιχαήλ Επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Τεχνολογιών στη Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Ικανοτήτων της ΕΔΥΤΕ και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με την παρουσίαση του με τίτλο “Αναπτύσσοντας το νέο ΚΕΠ BackOffice με Ανοιχτές Τεχνολογίες”.  Περιέγραψε το πως με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών αναπτύχθηκε το νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες των ΚΕΠ και ευρύτερα, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται το MITOS, το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών. Για τη δημιουργία του νέου KEΠ Back Office, χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες ανοιχτού λογισμικού, όπως Postgres DB, Nestjs (Typescript backend), Gitlab (CI/CD), κτλ.  (παρουσίαση εδώ),

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ στο link https://diavlos.grnet.gr/room/1785?eventid=16374 καθώς και στο https://www.youtube.com/watch?v=_ZBJR9cl-Lo.

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com