ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση χρηματοδότησης του έργου NGI TALER  για επεκτάσεις ανοιχτού κώδικα σχετικά με το  σύστημα ψηφιακών πληρωμών GNU Taler

Το έργο NGI TALER χρηματοδοτείται πιλοτικά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας NGI στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης έρευνας Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λειτουργεί από μια κοινοπραξία 11 εταίρων από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Ελβετία και Ολλανδία) με εντολή να αναπτύξει ένα καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών που θα επωφελούνται όλοι: τελικοί καταναλωτές, έμποροι, τράπεζες, οικονομικές αρχές, ελεγκτές και ερευνητές κατά της διαφθοράς! Το έργο βασίζεται στα ισχυρά θεμέλια του GNU Taler — του συστήματος ψηφιακών πληρωμών που διαφυλάσσει το απόρρητο που αναπτύχθηκε από την κοινότητα GNU και την Taler Systems SA με την υποστήριξη της την πρωτοβουλία NGI.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Τι αφορά αυτή η πρόσκληση χρηματοδότησης;

Μέρος του προϋπολογισμού του NGI TALER προορίζεται για ανοιχτές προσκλήσεις για τη χρηματοδότηση πρόσθετων προσπαθειών ελεύθερου λογισμικού που ευθυγραμμίζονται με τα θέματα και την προσέγγιση του NGI TALER. Προσκαλούνται  συνεισφορές που μπορεί να βοηθήσουν στην αναμόρφωση της κατάστασης των ψηφιακών συστημάτων πληρωμών και στη δημιουργία ενός ανοιχτού, αξιόπιστου και αξιόπιστου Διαδικτύου για όλους!

Μπορείτε να συνεισφέρετε συναρπαστικές νέες δυνατότητες στο ίδιο το GNU Taler, να δημιουργήσετε βοηθητικά εργαλεία ή να εργαστείτε για την εμπειρία χρήστη, αλλά θα μπορούσατε επίσης να αναπτύξετε ενσωματώσεις σε εφαρμογές FOSS και ανοιχτά πρότυπα (επιτρέποντας μικροπληρωμές P2P σε ένα instant messenger, ανοιχτή πλατφόρμα κοινωνικών μέσων ή βίντεο εργαλείο συνδιάσκεψης) ή εργαστείτε για βελτιώσεις σε στοιχεία υποδομής, όπως back-ends εμπόρων. Μαζί με τα υπόλοιπα έργα NGI, στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση και, στη συνέχεια, η διατήρηση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ανεξαρτησίας και τη διασφάλιση της δημοκρατικής ιδιοκτησίας των ψηφιακών μας κοινωνιών.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις για οικονομική υποστήριξη και τα κριτήρια επιλεξιμότητας εδώ.

Πώς και πότε να υποβάλετε αίτηση;

Η ανοιχτή πρόσκληση είναι ανοιχτή από την 1/2/2024 και η προθεσμία υποβολής της αίτησής σας είναι η 1η Απριλίου 2024 12:00 CEST! Μπορείτε να κάνετε αίτηση μόνο με προτάσεις μεταξύ 5.000 και 50.000 ευρώ (60.000 ευρώ είναι το απόλυτο όριο για κάθε υποψήφιο για το πρόγραμμα). 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω υπερσυνδέσμους:

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com