ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Γιατί τα ιδιόκτητα cloud των Big Tech αποτελούν εμπόδιο για την επίτευξη της πραγματικής ψηφιακής ανεξαρτησίας

Με ευκαιρία  της ανακοίνωσης από την Amazon  της  έναρξης ενός «κυρίαρχου» ευρωπαϊκού cloud που θα τροφοδοτείται από το AWS, η παγκόσμια επέκταση της Amazon κινδυνεύει να αποκλείσει τον δημόσιο τομέα από την ευκαιρία να δημιουργήσει ανοιχτή, διαλειτουργική και εσωτερικά ελεγχόμενη υποδομή.

Η εξάρτηση από ιδιόκτητους hyperscalers όπως η Amazon θα στραγγαλίσει την τοπική τεχνολογία, θα καταλήξει να ελέγχει και να αναδρομολογεί τις δημόσιες δαπάνες και να κάνει το κράτος και την κοινωνία ευάλωτα στον εκβιασμό.

Ζητήματα με την αυξανόμενη εξάρτηση από τις υπηρεσίες της Amazon

Λόγω του μονοπωλιακού ρόλου της Amazon στην παγκόσμια αγορά cloud, η χρήση του cloud AWS κλειδώνει τις κυβερνητικές διοικήσεις και τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα γενικότερα σε ένα εξωτερικά ελεγχόμενο ιδιόκτητο πλαίσιο:

 • Όταν οι διοικήσεις δεσμεύονται για το AWS cloud και την τεχνολογία πίσω από αυτά, που ελέγχεται αποκλειστικά από την Amazon, αυτό  περιορίζει τη διαλειτουργικότητα με το ευρύτερο οικοσύστημα και κατά συνέπεια θα οδηγούσε σε περαιτέρω επέκταση του τεχνολογικού μονοπωλίου.
 • Μια τεράστια τεχνολογική εξάρτηση θα σήμαινε επίσης συνεχή ροή σημαντικών οικονομικών πόρων προς την Amazon και τους παρόχους που αναπτύσσονται αποκλειστικά σύμφωνα με τα πρότυπά της, καθιστώντας τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκές προσφορές cloud μη ελκυστικές και εδραιώνοντας μόνιμα τις μονοπωλιακές θέσεις.
 • Καθώς ο κώδικας δεν είναι διαθέσιμος για δημόσια εξέταση, δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τις πίσω πόρτες που υπάρχουν στον κώδικα ή εισάγονται εκ νέου μέσω ενημερώσεων λογισμικού και επιδιορθώσεων.
 • Η απόκρυψη των ενημερώσεων κώδικα ασφαλείας, η καθυστερημένη εφαρμογή βελτιώσεων ασφαλείας για γνωστά ζητήματα (ή η απουσία τέτοιων) ή η κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με γνωστά, μη διορθωμένα προβλήματα με τρίτο μέρος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της πλατφόρμας. Πρόσφατα περιστατικά γύρω από το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus έδειξαν τους κινδύνους από άγνωστα και γνωστά ανοιχτά ζητήματα ασφάλειας και πώς αυτά μπορούν να γίνουν και κατάχρηση σε βιομηχανική κλίμακα από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς.
 • Με την Amazon να είναι ο μοναδικός πάροχος πίσω από το οικοσύστημα, η μονομερής καταγγελία των συμβατικών σχέσεων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

Ως τελικό αποτέλεσμα, οι κρατικοί παράγοντες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα προϊόντα της Amazon θα αναγκαστούν να:

 • Πληρώσουν σχεδόν οποιοδήποτε τίμημα ζητηθεί.
 • Στο μέλλον, θα παραιτηθούν  από τις αξιώσεις που έγιναν αρχικά όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων και την ανεξαρτησία από τις αρχές των ΗΠΑ.
 • Θα  αποδεχτούν τα μη ανοιχτά, ιδιόκτητα πρότυπα που θέτει η Amazon, στα οποία άλλα κράτη (ΕΕ) και μεγάλα τμήματα της οικονομίας ίσως χρειαστεί να επαναπροσαρμοστούν.

Στρατηγική χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα ως εναλλακτική

Η βασική εναλλακτική στη χρήση της υποδομής cloud που ελέγχεται από την Amazon στη δημόσια διοίκηση είναι η στρατηγική χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Αυτό περιλαμβάνει την υιοθέτηση και περαιτέρω ανάπτυξη λύσεων ανοιχτού κώδικα που υπάρχουν ήδη και έχουν δοκιμαστεί και δοκιμαστεί από εκατομμύρια χρήστες σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κυβέρνησης.

Οι τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα έχουν γίνει τόσο επιτυχημένες επειδή κατάφεραν να προσαρμοστούν πολύ γρήγορα στις νέες απαιτήσεις μιας τεράστιας κοινότητας προγραμματιστών. Μόνο έτσι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί καθόλου ο υψηλός ρυθμός καινοτομίας της ψηφιοποίησης. Στην πραγματικότητα, οι μεγάλοι πάροχοι cloud που κυριαρχούν στην αγορά, όπως η Google, το Facebook και η Amazon, έχουν βασιστεί σχεδόν αποκλειστικά σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες τους και δημιουργώντας τις δικές τους ιδιόκτητες προσφορές σε αυτό.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ολόκληρο το Διαδίκτυο βασίζεται σε μια υποδομή τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα.

Τα οφέλη που προσφέρει ο ανοιχτός κώδικας, όπως η εξαιρετική χρηστικότητα και λειτουργικότητα, η δυνατότητα ελέγχου της πρόσβασης στα δεδομένα και των διατάξεων ασφαλείας, η διαλειτουργικότητα και η πλήρης ελευθερία προσαρμογής μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες που υπάρχουν στις διοικήσεις και τη βιομηχανία παγκοσμίως.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα αναπτύσσεται συνεχώς από διεθνείς κοινότητες. Συνήθως αποτελούνται από υπαλλήλους εταιρειών και άλλων οργανισμών που χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό εταιρικά. Εννοιολογικά, το κράτος μπορεί να δημιουργήσει επαρκή αρμοδιότητα σε θεσμούς όπως το σχεδιαζόμενο Κέντρο Ψηφιακής Ανεξαρτησίας για να συμμετέχει σε αντίστοιχες κοινότητες, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται κατάλληλα τους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών.

Σύμφωνα με μελέτες, οι επενδύσεις στην ανάπτυξη Ανοιχτού Κώδικα  φέρνουν εντυπωσιακή απόδοση επένδυσης 4 φορές για το ευρωπαϊκό ΑΕΠ . Με στοχευμένες επενδύσεις, είναι απολύτως κατανοητή μια επιτυχημένη στρατηγική για τη δημιουργία μιας αγοράς προμηθευτών ίσων ευκαιριών για ευρωπαϊκά οικοσυστήματα και πλατφόρμες πληροφορικής και ψηφιακά.

Πώς να επιτευχθεί η πραγματική ψηφιακή ανεξαρτησία για τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα

Ως μέρος μιας στρατηγικής κατά της κλιμάκωσης της εξάρτησης της δημόσιας διοίκησης και της βιομηχανίας από την ιδιόκτητη, ξένη τεχνολογία cloud, οι κυβερνήσεις  θα πρέπει να εφαρμόσουν τα ακόλουθα:

 • Αναπτύξουν μόνο λύσεις που βασίζονται σε πλήρως ανοιχτό κώδικα για την υλοποίηση και το χειρισμό βασικών καθηκόντων ενός ανεξάρτητου κράτους και να εφαρμόσουν το ίδιο στον ιδιωτικό τομέα για  κρίσιμες βιομηχανικές εφαρμογές.
 • Επενδύσουν σε εφαρμογές και υποδομές cloud ανοιχτού κώδικα. Αυτές οι εναλλακτικές λύσεις στην τεχνολογία hyperscaler έχουν μεγάλες δυνατότητες να ξεπεράσουν ακόμη και τους hyperscalers στην καινοτομία. Θα πρέπει να γίνουν η βάση μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας.
 • Το οικοσύστημα ανοιχτού κώδικα πρέπει αρχικά να ενισχυθεί με στοχευμένες κυβερνητικές εντολές προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και η συμμετοχή των τοπικών παρόχων. Κάθε επένδυση σε ανοιχτό κώδικα είναι άμεσα διαθέσιμη στο ευρύ κοινό και επομένως ωφελεί άμεσα την οικονομία και την κοινωνία των πολιτών.
 • Η συνεργασία με την Amazon (ή οποιαδήποτε ιδιόκτητη προσφορά) για τη δημιουργία ενός «ανεξάρτητου» cloud έρχεται σε αντίθεση με αυτούς τους στόχους. Η μονομερής εξάρτηση απειλεί να καταστήσει το κράτος και την κοινωνία ιδιαίτερα ευάλωτα σε κακόβουλους ξένους παράγοντες και να περιορίσει τη στρατηγική αυτονομία.
 • Μην περιμένουν. Η ψηφιακή εξάρτηση ξεκινά ήδη από την υποδομή πληροφορικής. Μια μεταγενέστερη αλλαγή της πλατφόρμας cloud συνεπάγεται υψηλό κόστος και προσπάθειες που είναι ανυπέρβλητες για πολλούς οργανισμούς. Το κράτος πρέπει να χαράξει την πορεία για ένα κυρίαρχο και ανοιχτό cloud σήμερα.

Περίληψη

Είναι θετικό να βλέπουμε τις αμερικανικές εταιρείες Big Tech να συνειδητοποιούν ότι πρέπει να λάβουν πιο σοβαρά υπόψη την Ψηφιακή Ανεξαρτησία της Ευρώπης και να τις βλέπουε να αναζητούν τρόπους να παρακάμψουν το US CLOUD ACT. Ωστόσο, είναι σαφές ότι ένα κέντρο δεδομένων μιας Big Tech στην  ΕΕ δεν εμποδίζει ξένες οντότητες από την πρόσβαση σε δεδομένα πολιτών της ΕΕ, όπως και οι πολιτικές της εταιρείας.

Η αποτελεσματικότητα της προσέγγισης της Amazon, η οποία σε εμάς φαίνεται απλώς μια μικρή παραλλαγή σε προηγούμενες, αποτυχημένες προσπάθειες, θα καταλήξει να δοκιμαστεί στα δικαστήρια των ΗΠΑ — πιθανότατα υπό μυστικότητα βάσει διαταγής φίμωσης, οπότε δεν θα ξέρουμε καν αν έκανε διαφορά. Ακόμα κι αν λειτουργεί, δεν επιλύει το πρόβλημα της εξάρτησης που βρίσκεται στον πυρήνα της πρόκλησης της Ψηφιακής Ανεξαρτησίας.

Όπως βλέπουμε τώρα με διάφορες κυρώσεις, οι ξένες εταιρείες μπορεί  κάποια στιγμή να αναγκαστούν να σταματήσουν τις υπηρεσίες ή τις πωλήσεις στην Ευρώπη, περιορίζοντας την ικανότητα της ΕΕ να λαμβάνει δικές της, κυρίαρχες αποφάσεις.

Μια πραγματική Ψηφιακά Ανεξάρτητη  λύση θα χρειαζόταν μια πλατφόρμα πλήρως ανοιχτού κώδικα, η οποία ουσιαστικά δεν είναι υπό τον έλεγχο ενός ξένου κράτους. Χωρίς τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών χωρών να διαχειρίζονται, να διατηρούν και να βελτιώνουν μια πλατφόρμα, η ανεξαρτησία απλώς δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

Πηγή άρθρου: https://nextcloud.com/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com