ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρωτοβουλία για τον ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα από το Open Source Initiative

Η Πρωτοβουλία Ανοικτού Κώδικα, (Open Source Initiative) η οποία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη του ορισμού του ανοιχτού κώδικα, έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για τον ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης Ανοικτού Κώδικα, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς εργαστηρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων και εκτενών συζητήσεων. Με την αυξανόμενη χρήση της ΤΝ από τις δημόσιες διοικήσεις για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του τι σημαίνει για ένα σύστημα ΤΝ να είναι ανοικτός κώδικας.

Ο ορισμός ανοικτού κώδικα περιγράφει τα δικαιώματα που πρέπει να λαμβάνουν οι χρήστες ενός κομματιού λογισμικού, αλλά το στοιχείο λογισμικού ενός συστήματος AI είναι αρκετά μικρό. Το μεγαλύτερο μέρος του συστήματος είναι δεδομένα και δεν είναι προφανές πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο ορισμός του ανοιχτού κώδικα. Για το σκοπό αυτό, ίσως είναι απαραίτητο να εξετάσουμε γιατί απαιτούμε το λογισμικό να είναι ανοιχτού κώδικα. Ποιοι είναι οι στόχοι και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα ίδια οφέλη είναι δυνατά όσον αφορά τη συνιστώσα δεδομένων των συστημάτων ΤΝ.

Η παγκόσμια διαδικασία σύνταξης του ορισμού, ξεκίνησε τον Ιούνιο με μια πρόσκληση για ερευνητικές εργασίες, ακολουθούμενη από την έναρξη μιας σειράς webinar. Αυτό έθεσε το στάδιο για μια εναρκτήρια συνεδρίαση για την κατάρτιση μιας αρχικής έκδοσης ενός εγγράφου εργασίας. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν τρεις κοινοτικές συνεδρίες αναθεώρησης κατά τη διάρκεια συνεδρίων, συνοδευόμενες από μια εν εξελίξει διαδικτυακή διαβούλευση που παραμένει προσβάσιμη.

Το OSI διεξήγαγε μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια για το θέμα αυτό, με τα τελευταία τρία να συμβαίνουν αυτή την εβδομάδα την Τρίτη 10, την Τετάρτη 11 και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου.

Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Stefano Maffulli, εκτελεστικό διευθυντή του OSI, ο οποίος μοιράστηκε τις απόψεις του σχετικά με τη σημασία του ορισμού τέτοιων συστημάτων.

«Ο ορισμός της τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα είναι υψίστης σημασίας για το σημερινό ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο. Υπάρχει μια πραγματική αίσθηση του επείγοντος γύρω από αυτό τώρα, είτε μιλάτε με νομοθέτες ή επιστήμονες δεδομένων. Στο παρελθόν, η κοινότητα ανοιχτού κώδικα έχει χάσει την ευκαιρία να ορίσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες — το cloud computing είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα- και το OSI είναι αποφασισμένο να μην επιτρέψει να συμβεί ξανά.

Σε σχέση με τον δημόσιο τομέα, ο ορισμός της τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα έχει τεράστια σημασία. Το OSI έχει συγκαλέσει μια παγκόσμια συζήτηση με ενδιαφερόμενα μέρη από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για να βρει έναν σαφή, τυποποιημένο ορισμό για την τεχνητή νοημοσύνη ανοιχτού κώδικα. 

Ελπίζουμε ότι ο δημόσιος τομέας θα αποκομίσει τα ίδια οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη ανοιχτού κώδικα που έχει από τον ανοικτό κώδικα γενικά — αυξημένη καινοτομία, βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, ενισχυμένη κυριαρχία, περισσότερη διατομεακή και διακρατική συνεργασία και μείωση του κόστους.»

Το επόμενο βήμα μετά τα διαδικτυακά σεμινάρια θα είναι η παρουσίαση ενός σχεδίου ορισμού που θα ακολουθηθεί από συλλογική ανατροφοδότηση και συνεδρίαση εργασίας στο συνέδριο All Things Open στις 17 Οκτωβρίου. Αυτή η συνεδρίαση είναι στις ΗΠΑ, αλλά προσέξτε για τις επικείμενες συνεδρίες feedback που θα πραγματοποιηθούν το 2024. 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com