ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έρευνα του Linux Foundation για τον Ανοιχτό Κώδικα στην Ευρώπη

Ο ανοιχτός κώδικας είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που επηρεάζει όλες τις βιομηχανίες σε όλα τα μέρη του κόσμου. Για να κατανοήσει καλύτερα την δυναμική του ανοιχτού κώδικα, το Linux Foundation Research διεξάγει μια σειρά νέων ερευνητικών έργων κάτω από την ομπρέλα World of Open Source για να εξερευνήσει την κατάσταση του ανοιχτού κώδικα, ξεκινώντας με μια ευρωπαϊκή προοπτική, εστιάζοντας στην κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και τις μη. – κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες. 

Ξεκινώντας με την Ευρώπη, αυτές οι μελέτες θα διερευνήσουν τις τάσεις σε όλο το οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένων:

  • Το μέγεθος και το εύρος των κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα σε κάθε περιοχή 
  • Το κίνητρο για συνεισφορές σε ανοιχτό κώδικα
  • Ευκαιρίες και προκλήσεις στη δέσμευση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στον ανοιχτό κώδικα
  • Το τοπίο για χρήση και υιοθέτηση τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα και βέλτιστων πρακτικών, όπως ο σχηματισμός OSPO

Αυτό το έργο θα επιδιώξει να κατανοήσει την κατάσταση του ανοιχτού κώδικα σε διαφορετικά ευρωπαϊκά άτομα και οργανισμούς τόσο για όσους λαμβάνουν αποφάσεις όσο και για όσους επηρεάζουν.

Χρηματοδοτούμενη από το Ίδρυμα Linux, αυτή η έρευνα θα διευθύνεται από την LF Research σε συνεργασία με τις FINOS, LF Training & Certification και LF Public Health. Πρόσθετη υποστήριξη θα παρέχεται από διάφορους οργανισμούς σε μη κερδοσκοπικούς, κερδοσκοπικούς και ακαδημαϊκούς τομείς, όπως Codemotion, Esade, Friedrich Alexander University, Institut de Govern i Polítiques Publiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​OpenForum Europe, Sailboard , Scott Logic, TU/Berlin, TU/Eindhoven, TODO Group Europe Chapter, Università di Roma Tre, και το Πανεπιστήμιο του Southampton.

Η έρευνα δεν θα πάρει περισσότερο από 10 λεπτά από το χρόνο σας και θα παρέχει πολύτιμα δεδομένα για μελλοντικές μελέτες και θα χρησιμεύσει ως πρότυπο για μελέτες που θα πραγματοποιηθούν σε άλλες περιοχές. Τα ευρήματα θα κοινοποιηθούν στο Open Source Summit Europe στο Δουβλίνο τον Σεπτέμβριο.

Δείτε και συμπληρώστε την έρευνα εδώ

Πηγή άρθρου: https://www.linuxfoundation.org

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com