ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση υποβολής συνεισφορών για τον εντοπισμό του κρίσιμου λογισμικού ανοικτού κώδικα της Ευρώπης

Η χρήση ανοικτού κώδικα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παροχή της δυνατότητας των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Δυστυχώς, μερικά από τα λογισμικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι δημόσιες διοικήσεις για να κατασκευάσουν τις εφαρμογές τους, θα μπορούσαν να βρίσκονται σε προβληματική ή κρίσιμη κατάσταση —δηλαδή λογισμικό που κινδυνεύει να διακόψει τις τρέχουσες ενημερώσεις λογισμικού και διορθώσεις σφαλμάτων. Πρόσφατα παραδείγματα, όπως η ευπάθεια log4j, τονίζουν την ανάγκη για εγρήγορση σχετικά με λογισμικό που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό μια εφαρμογή. Υπάρχει σαφής και επείγουσα ανάγκη να προσδιοριστεί ένα τέτοιο λογισμικό που βρίσκεται σε προβληματική κατάσταση και να ενισχυθούν οι κοινότητες και ή να διερευνηθούν άλλες λύσεις.

Το πιλοτικό έργπ και η έρευνα FOSSEPS

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησαν πρόσφατα ένα πιλοτικό έργο που ονομάζεται FOSSEPS.  Ένας από τους στόχους του FOSSEPS είναι να εντοπίσει και να δημιουργήσει έναν κατάλογο του πιο κρίσιμου λογισμικού ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών.

Για τη συλλογή αυτών των δεδομένων, το έργο δημιούργησε μια Έρευνα και έναν Οδηγό Βοήθειας. Για να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή εικόνα, το σχέδιο κάλεσε περισσότερες από εκατό εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες διοικήσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 να συμπληρώσουν την έρευνα. Οι συνεισφορές ζητούνται έως τις 6 Απριλίου 2022. 

Ποια είναι τα οφέλη;

Η συμμετοχή θα βοηθήσει τις δημόσιες διοικήσεις να συνειδητοποιήσουν το λογισμικό, να το καταγράψουν και να δουν μια ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα. Αυτό θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις δημόσιες διοικήσεις και άλλους οργανισμούς να λάβουν μέτρα για τη διασφάλιση και τη διατήρηση των πλέον βασισμένων σε κρίσιμο λογισμικό ανοικτής πηγής λογισμικού.

Επικοινωνία με την ομάδα του έργου

Η Επιτροπή έχει προσλάβει την Deloitte και την Inno3 ως συμβούλους σε αυτό το έργο, οι οποίοι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν σε μια τεχνική προοπτική/διαδικασίες μέσω 1-1 προσκλήσεων και επεξηγήσεων.  Διατίθενται στη διεύθυνση fosseps@inno3.eu. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ospo μέσω της διεύθυνσης DIGIT-OSPO@ec.europa.eu.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com