ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα από τον πλανήτη…planet.ellak.gr: Μετράμε την ταχύτητα δικτύου με το speedtest-cli

by: Ευστάθιος Ιωσηφίδης

Όπως μερικοί έχουν κόλλημα με τα γρήγορα αυτοκίνητα και με την ταχύτητα, οι περισσότεροι από εμάς, έχουν κόλλημα με την ταχύτητα (bandwith) του δικτύου τους. Πως γίνεται η μέτρηση;

Υπάρχουν εταιρίες που έχουν φτιάξει δικές τους μετρήσεις όπως πχ https://www.speedtest.gr/, cablenet, npref αλλά οι πιο γνωστές είναι οι Speedtest και η fast.com. To speedtest είναι διαθέσιμο και από τερματικό στις περισσότερες διανομές.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Έχω εγκαταστήσει λοιπόν την εφαρμογή από τα επίσημα αποθετήρια. Ξεκινάω να κάνω ένα έλεγχο στο τερματικό με την εντολή.
speedtest-cli
Και λαμβάνω το αποτέλεσμα:

Retrieving speedtest.net configuration...
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/bin/speedtest-cli", line 11, in module
  load_entry_point('speedtest-cli==2.0.0', 'console_scripts', 'speedtest-cli')()
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1832, in main
  shell()
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1729, in shell
  secure=args.secure
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1009, in __init__
  self.get_config()
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1081, in get_config
  map(int, server_config['ignoreids'].split(','))
ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''

Δεν είναι ένα πρόγραμμα που εξαρτάται η ζωή μας από αυτό αλλά καλό είναι να μπορούμε να το εκτελούμε.

ΛΥΣΗ

1. Αφαιρέστε το πρόγραμμα που έχετε εγκαταστήσει
Για Ubuntu:
sudo apt remove speedtest-cli

Για openSUSE:
sudo zypper rm speedtest-cli

2. Στο τερματικό εκτελέστε την εντολή:
pip3 install speedtest_cli

3. Όταν τελειώσει η εγκατάσταση, στο τερματικό γράψτε την εντολή:
nano ~/.profile

Και στο τέλος του αρχείου προσθέστε την γραμμή:
PATH=”$PATH:$HOME/.local/bin”

4. Αφού αποθηκεύσετε, εκτελέστε την εντολή:
source ~/.profile

Είστε έτοιμοι να εκτελέσετε το πρόγραμμα στο τερματικό και να δείτε την ταχύτητα του δικτύου σας.

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ , https://eiosifidis.blogspot.com/

One thought on “Νέα από τον πλανήτη…planet.ellak.gr: Μετράμε την ταχύτητα δικτύου με το speedtest-cli

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com