ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

H ΕΕΛΛΑΚ υποστηρίζει την στρατηγική λογισμικού ανοιχτού κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ χαιρετίζει τη νέα στρατηγική λογισμικού ανοιχτού κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2020-2023 που δημοσιεύτηκε στις 21 Οκτωβρίου 2020. Με αυτή τη στρατηγική, η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει στην ανοιχτότητα ως την κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την ψηφιακή ανεξαρτησία της Ευρώπης.

Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ανοιχτό Κώδικα με θέμα «Think Open», ενθαρρύνει την αξιοποίηση της μετασχηματιστικής, καινοτόμου και συνεργατικής δύναμης των αρχών και των πρακτικών ανάπτυξης του ανοιχτού κώδικα  από όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Η νέα στρατηγική, η  οποία καθορίστηκε βάσει της μελέτης  στην εκπόνηση της οποίας συμμετείχε το μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΛΛΑΚ, καθηγητής του ΑΠΘ Ιωάννης Σταμέλος, προωθεί την κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση λύσεων λογισμικού, γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, για την παροχή καλύτερων ευρωπαϊκών υπηρεσιών που ωφελούν την κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να αυξήσει τη χρήση του ανοιχτού κώδικα όχι μόνο σε έργα πληροφορικής, αλλά και σε άλλους στρατηγικούς τομείς.

Οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τη Ευρωπαϊκή επιτροπή δείχνουν ότι  η υιοθέτηση του ανοιχτού κώδικα είναι μια στρατηγική επιλογή προς την ψηφιακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Το ανοιχτό λογισμικό  επιλέγεται  όχι μόνο για λόγους κόστους, αλλά και για να μην εξαρτώνται οι κρίσιμες υποδομές από  ιδιωτικές εταιρείες που υπάγονται δικαιοδοσία άλλων κρατών που έχουν διαδικασίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα και δεδομένα. 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών θεωρεί ότι η στρατηγική για το Ανοιχτό Λογισμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι στην σωστή κατεύθυνση αλλά θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση του Ανοιχτού λογισμικού και του Ανοιχτού υλικού με ακόμα πιο ισχυρές δεσμεύσεις και στοχευμένες δράσεις. Μέσω του ανοιχτού κώδικα, η Ευρωπαϊκή Ένωση  πρέπει να επενδύσει άμεσα στη δική της, ανεξάρτητη και ανταγωνιστική θέση σε τομείς της τεχνολογίας από τα δίκτυα, τις υπολογιστικές υποδομές και το cloud έως τις εφαρμογές καθημερινής χρήσης για να διασφαλιστεί η ψηφιακή ανεξαρτησία ( digital sovereignty) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η στρατηγική ανοιχτού κώδικα 2020-2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμη εδώ.

One thought on “H ΕΕΛΛΑΚ υποστηρίζει την στρατηγική λογισμικού ανοιχτού κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com