ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ελεύθερο λογισμικό για όλα τα δημόσια έργα πληροφορικής της Ολλανδίας

Σε μια ανοιχτή επιστολή του προς το Ολλανδικό Κοινοβούλιο, ο Ολλανδός υπουργός Εσωτερικών  Raymond Knops δεσμεύεται για μια πολιτική για «Εξ ορισμού Ελεύθερο Λογισμικό» για όλα τα δημόσια έργα πληροφορικής και υπογραμμίζει τα οφέλη της για την κοινωνία. Οι ισχύοντες κανονισμοί της αγοράς θα αναδιατυπωθούν για να επιτρέψουν τη δημοσίευση Ελεύθερου Λογισμικού από την κυβέρνηση.

Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2018, τα μέλη του ολλανδικού κοινοβουλίου έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την ενεργή δημοσίευση του Ελεύθερου Λογισμικού από την κυβέρνηση και μια πολιτική  για « εξ ορισμού ανοικτό κώδικα» για τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτές οι ερωτήσεις υπήρχαν σε μια αναφορά νωρίτερα το 2017 από με μια έρευνα που διέταξε η κυβέρνηση σχετικά με τις επιλογές δημοσίευσης λογισμικού βάσει   άδειας χρήσης  και ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού.

Η έκθεση αναφέρει ότι η υιοθέτηση Ελεύθερου Λογισμικού θα μπορούσε να καταστήσει την κυβέρνηση πιο διαφανή, καθώς και να μειώσει το κόστος και να τονώσει την οικονομία. Πρόσθετες προσπάθειες θεωρούνται απαραίτητες για να αποκομίσουν αυτά τα οφέλη διασφαλίζοντας αναγνώσιμο και ασφαλή κώδικα και υποστηρίζοντας την κοινότητα γενικότερα. Ωστόσο, υπογράμμισε επίσης την πιθανότητα ότι η δημοσίευση από  την κυβέρνηση Ελεύθερου Λογισμικού θα μπορούσε να θεωρηθεί αθέμιτος ανταγωνισμός σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της αγοράς. Κάτι τέτοιο θα ήταν νόμιμο μόνο εάν η κυβέρνηση συμμορφώνεται με ένα αυστηρό σύνολο κανονισμών, οι οποίοι με τη σημερινή του μορφή θα καθιστούσαν σχεδόν αδύνατη τη δημοσίευση.

Dutch minister Raymond Knops at an Open Data award ceremony. CC-BY-2.0 Sebastiaan ter Burg

Μετά από κάποια καθυστέρηση, ο Ολλανδός υπουργός Εσωτερικών, Raymond Knops, απάντησε επιτέλους σε αυτές τις ερωτήσεις δημοσιεύοντας επιστολή στο Κοινοβούλιο. Σε αυτήν την επιστολή, ο υπουργός συμφωνεί με την αρχή του εξ ορισμού Ελεύθερου Λογισμικού («Ανοιχτός κώδικας εξ ορισμού») για προμήθειες, η οποία μπορεί να θεωρηθεί παράλληλη με την πολιτική «συμμόρφωσης ή εξήγησης» που ισχύει ήδη για την υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων.

Ο υπουργός συμφωνεί επίσης με  το να αναπτύσσει και να δημοσιεύει η κυβέρνηση Ελεύθερο Λογισμικό. Η επιστολή συνοδεύεται από άθροισμα των παροχών που είναι παρόμοια με αυτά που αναφέρονται στην καμπάνια “Δημόσιο χρήμα; Δημόσιος κώδικας!”

Ωστόσο, αναφέρονται ορισμένες επιφυλάξεις: θα γίνουν εξαιρέσεις για πληροφορίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ή κυβερνητική ασφάλεια και για πληροφορίες που θεωρούνται απόρρητες. Επιπλέον, η επιστολή αναφέρει ότι ίσως δεν αξίζει γίνει πρόσθετη προσπάθεια μετατροπής του υπάρχοντος λογισμικού σε Ελεύθερο Λογισμικό, καθιστώντας αυτήν την πολιτική ως επί το πλείστον εφαρμόσιμη για νέα έργα.

Στα συνημμένα της επιστολής, ο υπουργός σημειώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες στον δημόσιο τομέα και κάνει  υποσχέσεις για την ενεργοποίηση και την ενθάρρυνση μιας κοινότητας Ελεύθερου Λογισμικού στον δημόσιο τομέα. Ένα από αυτά είναι μια υπόσχεση για διερεύνηση πιθανών αλλαγών στους ισχύοντες κανονισμούς της αγοράς, προκειμένου να γίνουν εξαιρέσεις από τη δημοσίευση του Ελεύθερου Λογισμικού από την κυβέρνηση. Αυτό θα καταργήσει την τρέχουσα νομική γκρίζα ζώνη. Θα υιοθετηθεί επίσης μια νέα πολιτική προμηθειών: Το εξ ορισμού Ελεύθερο Λογισμικό  είναι ο τρόπος που πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση και τα ιδρύματά της για το λογισμικό που αναπτύσσουν. Ο υπουργός θα υποβάλει έκθεση για την πρόοδο αυτών των μέτρων στις αρχές του 2021.

Πηγή άρθρου: https://fsfe.org/

One thought on “Ελεύθερο λογισμικό για όλα τα δημόσια έργα πληροφορικής της Ολλανδίας

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com