ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

COVID-19 Hackathons: Μόνο το Ελεύθερο Λογισμικό δημιουργεί λύσεις για όλον τον πλανήτη

Αυτή την περίοδο παρατηρούμε την διεξαγωγή πολλών hackathons, που προσπαθούν να βρουν εργαλεία που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας COVID-19.

Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις και οργανισμοί φιλοξενούν ή χρηματοδοτούν τέτοια hackathons. Για να είναι όμως βέβαιο ότι τα αποτελέσματα αυτών των hackathons μπορούν να χρησιμοποιηθούν παγκοσμίως και να προσαρμοστούν τοπικά – όπως και το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μελετηθεί, να μοιραστεί και να βελτιωθεί παντού – το FSFE ζητά να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα με μιας άδειας χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού.

Η διάσπαση της αλυσίδας των λοιμώξεων του COVID-19 και η μείωση των δραματικών επιπτώσεών του αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα στις κοινωνίες μας. Το λογισμικό είναι εγγενώς συνδεδεμένο για την επίτευξη αυτών των στόχων, από τους 3D εκτυπωτές εκτύπωσης έως την παρακολούθηση πιθανών εξάρσεων ή την οργάνωση αλληλεγγύης στις κοινότητες. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει εικονικά hackathons που οργανώνονται για να βοηθήσουν στην εύρεση και χρηματοδότηση λύσεων που αντιμετωπίζουν την κρίση του COVID-19. Προς το παρόν μόνο μερικά από αυτά δημοσιεύονται με άδεια χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού, ή άδεια Ανοχτού Κώδικα, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να μελετηθούν, να μοιραστούν και να βελτιωθούν από όλους σε όλο τον κόσμο.

Εν τω μεταξύ, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και διοικήσεις φιλοξενούν εικονικά hackathons για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων εργαλείων. Ενώ ορισμένοι από αυτούς υποστηρίζουν ρητά μόνο λύσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό, όπως το WirVsVirus hackathon άλλοι δεν αναφέρουν την άδεια τους καθόλου – όπως το EUvsVirus που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Global Hack, που χρηματοδοτείται από το StartUpEU, καθιστώντας δύσκολη ή αδύνατη την επαναχρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων από άλλα μέρη του κόσμου.

Σε μια εποχή που η ανθρωπότητα πρέπει να συνεργαστεί για να βρει λύσεις για μια κρίση, δεν έχουμε την πολυτέλεια να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό για λογισμικό που μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε την εξάπλωση του COVID-19. Τα παγκόσμια προβλήματα χρειάζονται παγκόσμιες λύσεις!

Είναι το Ελεύθερο Λογισμικό που επιτρέπει την παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη κώδικα. Οποιαδήποτε ιδιόκτητη λύση θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αμέτρητες απομονωμένες λύσεις και σπατάλη ενέργειας και χρόνου που εμείς ως ανθρωπότητα δεν μπορούμε να αντέξουμε σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση.

Εκτός από την παγκόσμια συνεργασία, οι άδειες Ελεύθερου Λογισμικού επιτρέπουν την κοινή χρήση κώδικα σε οποιαδήποτε χώρα και δικαιοδοσία. Οι λύσεις που αναπτύσσονται σε μια χώρα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να προσαρμοστούν σε μια άλλη. Οι διεθνείς οργανισμοί ανάπτυξης και τα ανθρωπιστικά κινήματα μπορούν να συμβάλουν στη συγκράτηση της εξάπλωσης του COVID-19 σε οποιαδήποτε χώρα σε όλο τον κόσμο με τη διαθεσιμότητα λύσεων  Ελεύθερου Λογισμικού.

Ήδη πριν από αυτή την κρίση, εκατοντάδες οργανισμοί και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ζήτησαν να διατεθεί στο κοινό το λογισμικό που χρηματοδοτείται από το δημόσιο για το δημόσιο τομέα με άδειες  Ελεύθερου Λογισμικού. Τώρα είναι ακόμη πιο σημαντικό από ποτέ να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση.

Πως μπορείτε να βοηθήσετε

Αν θέλετε να βοηθήσετε την ανθρωπότητα να επωφεληθεί από το Ελεύθερο Λογισμικό, μπορείτε να βοηθήσετε να συγκεντρωθούν περισσότερα Hackathons σε αυτή τη σελίδα wiki. Για να βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματα αυτών των hackathons μπορούν να χρησιμοποιηθούν παγκοσμίως και να προσαρμοστούν τοπικά – το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μελετηθεί, να μοιραστεί και να βελτιωθεί παντού – το FSFE σας ζητά να έρθετε σε επαφή με τους διοργανωτές των hackathons και να ζητήσετε να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα μια άδεια χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού.

Πηγή άρθρου: https://fsfe.org/news/

One thought on “COVID-19 Hackathons: Μόνο το Ελεύθερο Λογισμικό δημιουργεί λύσεις για όλον τον πλανήτη

  1. Ευχαριστούμε που φέρνετε στο προσκήνιο μια τοσο σημαντική πτυχή. Είναι απορίας άξιο πώς ενα τοσο μεγάλο πανευρωπαικό Hachathon όπως το EUVsVirus στο οποίο συμμετείχα, με 20.000 συμμετέχοντες, δεν έδωσε σημασία σε αυτή τη διάσταση της ανοικτότητας. Το EUdatathon είναι από τα λιγα hackathons όπου προυπόθεση αποτελεί η χρήση ανοικτών δεδομένων

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com