ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κουίζ της Ευρωπαικής Επιτροπής για το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε πριν από λίγες μέρες  ένα κουίζ για να αξιολογήσει τη γνώση των πολιτών για το  λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας ενθουσιώδης χρήστης, παραγωγός και συντελεστής του ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού (FOSS).


Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ήδη το FOSS χωρίς να γνωρίζουν ότι επωφελούνται από αυτό.  Για να διαδοθεί το μήνυμα σχετικά με τα οφέλη του FOSS, το έργο EU-FOSSA 2 δημιούργησε ένα απλό κουίζ σε μια προσπάθεια να εκτιμηθεί το επίπεδο κατανόησης του FOSS στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, το τεστ καλύπτει θέματα όπως η ασφάλεια του FOSS, πόση συχνότητα χρησιμοποιείται και ποια ευρωπαϊκά όργανα χρησιμοποιούν το FOSS.

Για να λάβετε μέρος στο κουίζ, κάντε κλικ εδώ.

Τα οφέλη από την αύξηση του επιπέδου χρήσης FOSS είναι αναμφισβήτητα:

  • Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η ευρωπαϊκή οικονομία εξοικονομεί περίπου 114 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως χρησιμοποιώντας λύσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα.
  • Η συνολική συμβολή του FOSS στην ευρωπαϊκή οικονομία εκτιμάται σε σχεδόν 450 δισ. Ευρώ.
  • Οι δημόσιες υπηρεσίες που προμηθεύονται  λύσεις λογισμικού ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα δημιουργούν σημαντικά μελλοντικά οφέλη που είναι, από τη φύση τους, διαθέσιμα σε όλους – πολίτες, εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

Σχετικά με το EU-FOSSA 2
Το κουίζ είναι μέρος του έργου EU-FOSSA 2. Το έργο αποσκοπεί στη διασφάλιση και διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας του βασικού λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το EU-FOSSA 2 έχει θέσει ως στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας του FOSS και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πολλά οφέλη που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χαμηλότερο κόστος λογισμικού και αυξημένη ασφάλεια. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι κάνει η Επιτροπή για να βελτιώσει την ασφάλεια και τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο EU-FOSSA 2.

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com