ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

20ο Greek ICT Forum: Από τη Μηχανογράφηση στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, στο “ΝΕΦΟΣ” και στα Δίκτυα Νέας Γενιάς

Την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί το 20o Ετήσιο Συνέδριο “ Greek ICT Forum ” στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 2 στην Αθήνα.

Ένα Συνέδριο με πολλές και ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες όπου, καταξιωμένοι ομιλητές απευθύνονται σε επαγγελματίες, επιστήμονες και στελέχη της ελληνικής αγοράς πληροφορικής και ψηφιακών επικοινωνιών.

Το Greek ICT Forum είναι η ετήσια Θεσμική συνάντηση των επαγγελματιών, επιστημόνων και στελεχών της ελληνικής αγοράς Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών. Από το 1999 μέχρι σήμερα διοργανώνεται ανελλιπώς και ο εορτασμός της 20ης διοργάνωσής του συμπίπτει χρονικά με καθοριστικά γεγονότα και συμβάντα τα οποία επηρεάζουν την πορεία και το μέλλον της ελληνικής αγοράς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ/ ICT)

Ο βασικός συνεδριακός «κορμός» του 20ου Greek ICT Forum επικεντρώνεται στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και στις Τεχνολογίες που τον υποστηρίζουν με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Στρατηγικές, Μεθοδολογίες και Υλοποιήσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων και Φορέων: Mε κύριους άξονες τις νέες Τεχνολογίες ICΤ, τις υπηρεσίες Ψηφιακών Επικοινωνιών, όπου το Διαδίκτυο περνάει στην εποχή των Gbits, δημιουργούνται πρωτόγνωρες δυνατότητες για την αύξηση της παραγωγικότητας και της λειτουργικότητας Επιχειρήσεων και Φορέων.

Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις στη νέα Ψηφιακή Εποχή: Σημαντικοί ICT Managers Επιχειρήσεων και Φορέων καταγράφουν και περιγράφουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που υλοποιούν προκειμένου Επιχειρήσεις και Φορείς να περάσουν, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε ένα νέο ανταγωνιστικό και σύνθετο περιβάλλον.

Οι Επιχειρηματικές Στρατηγικές μέσα από την Ψηφιακές Τεχνολογίες: Οι δυνατότητες των Ψηφιακών Τεχνολογιών δίνουν πρωτόγνωρες προοπτικές στις Επιχειρήσεις και στους Φορείς να σχεδιάσουν νέες Στρατηγικές και να αναδιατάξουν τους στόχους τους. Οι ομιλητές της συνεδριακής ενότητας θα παρουσιάσουν πως, μέσα από τις ψηφιακές δυνατότητες, διαφοροποιούνται Στρατηγικές, αλλάζουν Μεθοδολογίες και Ενέργειες μες τελικό στόχο την ισχυροποίηση της θέσης Επιχειρήσεων και Φορέων. Αναλυτικά παρακάτω παρουσιάζονται οι ενότητες.

Infomobility

Από τις κλασικές εφαρμογές στις Μobile Apps και από τα «χάλκινα» Bits στα «οπτικά» GBits: Όλα αλλάζουν και όλα μετασχηματίζονται στις Επιχειρήσει από την συνέργεια Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών. Οι θεματικοί άξονες της συνεδριακής ενότητας αφορούν στις Ψηφιακές Τεχνολογίες, στη διάδοση της Ευρυζωνικότητας και των Κινητών Εφαρμογών που αλλάζουν την λειτουργία Επιχειρήσεων και την συμπεριφορά των Καταναλωτών. Σημαντικοί Ομιλητές της αγοράς και υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας και Mobile Applications παρουσιάζουν την συμβολή των Κινητών Επικοινωνιών και Εφαρμογών στην λειτουργική ανάπτυξη των Επιχειρήσεων, αλλά και στις καινοτομίες που εισάγονται στο Marketing, στις Πωλήσεις και στην προσέλκυση των Πελατών από την συνένωση Πληροφορικής (Info) και της «Φορητότητας» των Ψηφιακών Εφαρμογών (Mobility) .

Digit@l Health Care

Οι βασικοί θεματικοί τομείς που θα επιχειρηθούν να εξεταστούν στην ανεξάρτητη Συνεδριακή Ενότητα Digit@l Health Care, που διεξάγεται παράλληλα με το 20ο Greek ICT Forum είναι οι εξής:

  • Καλές πρακτικές για την απλοποίηση των διοικητικών και ιατρικών διαδικασιών.

  • Yφιστάμενες πρακτικές Διαλειτουργικότητας. Η μέχρι σήμερα κατάσταση. Θέσεις και απόψεις για τα επόμενα βήματα. Αμεσες και μεσοπρόθεσμες διαδικασίες.

  •  Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στα έργα ΤΠΕ στον χώρο της Υγείας.

  • Στρατηγική Ηλεκτρονικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

  • Βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας.

  • Απλοποίηση των διαδικασιών επαφής και εξυπηρέτησης του πολίτη με το Σύστημα Υγείας τόσο στην ιατρική φροντίδας όσο και στην διοικητική υποστήριξη.

  • Στρατηγικές Σχεδιασμού και διαδικασίες υλοποίησης ΤΠΕ για το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας στον τομέα της Υγείας.

  • Λίγο μετά την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων – GDPR. Απαραίτητες δράσεις εφαρμογής και ελέγχου των εποπτευόμενων φορέων, των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των στελεχών των μονάδων υγείας.

  • Ποια είναι τα επόμενα σοβαρά θέματα στους τομείς των ΤΠΕ στην Υγεία?

Infonation

Ο Πολιτισμός περνά στην Ψηφιακή Εποχή

Oι Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Πολιτισμό είναι ο θεματικός άξονας της συνεδριακής ενότητας, στην οποία θα παρουσιαστούν ψηφιακά έργα στον χώρο του Πολιτισμού, την στρατηγική σημασία που έχει για την χώρα η Ψηφιακή Ανάδειξη του Πολιτισμού, όπως επίσης και οι θετικές επιπτώσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των υπηρεσιών Πολιτισμού. Εκπρόσωποι σημαντικών Φορέων Πολιτισμού, στελέχη εταιρειών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών, παρουσιάζουν τη νέα μορφή των υπηρεσιών Πολιτισμού και την παγκόσμια διάσταση που αποκτούν μέσα από το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

Kαταληκτική Συνεδρίαση

Το 20ο Greek ICΤ Forum θα ολοκληρωθεί με την καταληκτική συνεδρίαση όπου θα παρουσιαστούν τα αρχικά συμπεράσματα του Συνεδρίου και θα σχολιαστούν προτάσεις για την αναγκαιότητα μίας συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ, θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.  Στην καταληκτική συνεδρίαση του 20ου Greek ICT Forum σχολιάζουν και παρουσιάζουν τις απόψεις τους πολιτικοί, υπηρεσιακοί, θεσμικοί παράγοντες, όπως και υψηλόβαθμα στελέχη από Φορείς και Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.greek-ict-forum.gr

 

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com