ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός της Ημερίδας Ανοικτό Λογισμικό για Μηχανικούς 29/3/2018 ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας

Στις 29 Μαρτίου 2018,  πραγματοποιήθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό για Μηχανικούς στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα», με στόχο την ενημέρωση των μελών σχετικά με τη χρήση και τα πλεονεκτήματα των ανοικτών τεχνολογιών.

Ο Δρ. Βασίλειος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛ/ΛΑΚ, παρουσίασε λύσεις ανοικτού λογισμικού για την οργάνωση γραφείου σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν σημαντικά ιστορικά στοιχεία για τη δημιουργία και εξέλιξη του Ελεύθερου Λογισμικού καθώς και τα πλεονεκτήματα που αυτό επιφέρει στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Επιπρόσθετα παρουσιάστηκαν λύσεις γραφείου ανοικτού λογισμικού οι οποίες δύνανται να αξιοποιηθούν δωρεάν, έναντι άλλων εμπορευματοποιημένων επιλογών.

Ακολούθως ο  Χρήστος Ιωσηφίδης Ε.ΔΙ.Π. Α’ Ε.Μ.Π., Αιρετό Μέλος OSGeo, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, παρουσίασε πληροφορίες σχετικά με το ελεύθερο γεωχωρικό λογισμικό – FOSS4G και τις δράσεις του οργανισμού Open Source Geospatial Foundation (OSGeo).

Στη συνέχεια, ο κ. Φίλιππος Σοφός, μέλος Μ. Ε. Πληροφορικής ΤΕΕ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ και επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρουσίασε λύσεις ανοικτού λογισμικού για ανάλυση, στατιστική επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων με την χρήση του εργαλείο Octave.

Ο Δρ. Γεώργιος Κακαρόντζας, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ανέλυσε τον τρόπο ανάπτυξης λογισμικού με την εφαρμογή των σχετικών βέλτιστων πρακτικών με εργαλεία ανοικτού λογισμικού.

Ο κ. Παναγιώτης Κρανιδιώτης, μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών και υπεύθυνος για τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μίλησε για ανοικτά γεωγραφικά συστήματα δεδομένων και ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα με έμφαση στους δήμους και την περιφέρεια, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες τους, για παράδειγμα τα δίκτυα ύδρευσης κ.λπ.

Η κα. Μαρία Παπαδοπούλου, μέλος Μ. Ε. Πληροφορικής ΤΕΕ, Πολιτικός Μηχανικός, Ph.D., Ερευνήτρια – Συγγραφέας, παρουσίασε ανοικτές τεχνολογίες για τα έργα μηχανικού και τις ενισχυμένες αρμοδιότητες των Περιφερειών. Επίσης ανέφερε το παράδειγμα αξιοποίησης γεωχωρικών δεδομένων στην πόλη του Βόλου.

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com