ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα από τον πλανήτη…planet.ellak.gr: GNUstep: Το Desktop γραφικό περιβάλλον για τους νοσταλγούς του NeXT Computer

To αρχικό γραφικό περιβάλλον του MacOSX προήλθε από την εξαγορά της NeXT Computers το οποίο «φορούσε» ένα Unix λειτουργικό σύστημα το NEXTSTEP. To GNUstep είναι μια ελεύθερη υλοποίησή του με το ίδιο Cocoa API, γραμμένο σε Objective-C και αποτελεί έργο του GNU.Το αρχικό πενταετές πλάνο προέβλεπε σαν πυρήνα λειτουργικού το Hurd με τεχνολογία microkernel, σαν scripting γλώσσα την scheme (guile) βασισμένη στην Lisp και ένα πραγματικά αντικειμενοστραφές γραφικό περιβάλλον το GNUstep. Το τελευταίο όπως είπα, έχει την ίδια βάση, η μάλλον καλύτερα κοινό πατέρα με το περιβάλλον των Mac, το NeΧΤstep.

Τελικά η ιστορία ήρθε αλλιώς και μακρυά από τα θέλω των ακαδημαϊκών. Το GNU δεν κατάφερε να υλοποιήσει εντός χρονοδιαγράμματος το έργο της αφού από το πουθενά εμφανίστηκε ο monolithic kernel Linux, σαν γενική γλώσσα επικράτησε η Python (είναι διαθέσιμη σε όλες τις διανομές) και σαν γραφικά περιβάλλοντα διαδόθηκαν το Gnome και KDE. Για καλό ή για κακό;

Αλλά το αρχικό όραμα υπάρχει ακόμα αν και δεν έχει τα πλήθη των προγραμματιστών που θέλει για να συγκεκριμενοποιηθεί. Και το GNUStep είναι ζωντανό και πρόσφατα έβγαλε μια Live διανομή βασισμένη σε Debian 9.0 (ενώ για το μέλλον θα έχουμε και έκδοση για το Plan 9) χωρίς το systemd. Για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν σε ένα USBQ

Download GNUstep: http://www.aiei.ch/gnustep/

Απαιτήσεις Συστήματος: Intel/AMD CPU, 128 MB Ram

Μια διανομή για όσους θέλουν κάτι πραγματικά διαφορετικό και μια γεύση από ένα μέλλον που δεν ήρθε. Είναι επίσης μια καλή πρόταση περιβάλλοντος για παλιά ή χαμηλών προδιαγραφών μηχανήματα.

Μπορείτε να προσθέσετε το GNUstep στο υπάρχον σύστημά σας μέσω των αποθετηρίων της διανομής σας. Παράδειγμα σε Debian/Ubuntu διναομές μπορείτε με την παρακάτω εντολή:

1
sudo apt install gnustep gnustep-devel gnustep-games wdm menu

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.gnustep.org/

Πηγή άρθρου:https://planet.ellak.gr/     https://cerebrux.net

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com