ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το μέλλον του ανοιχτού κώδικα είναι σε κίνδυνο! Υπογράψτε στην καμπάνια του Save Code Share!

Το κινητό σας, το αυτοκίνητό σας, ο wifi router στο σπίτι, η τηλεόρασή σας, τα αεροπλάνα στα οποία ταξιδεύετε, όλα περιέχουν ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Αυτή η εκτεταμένη επανάχρηση του κώδικα και η συνεργασία, είναι δυνατή επειδή το Ελεύθερο Λογισμικό και το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα μπορούμε να τo μοιραζόμαστε ανοιχτά  και να το προσαρμόζουμε ελεύθερα, ώστε να ικανοποιεί ην κάθε ανάγκη.

Η ΕΕ ετοιμάζεται να ψηφίσει την λεγόμενη”Μεταρρύθμιση πνευματικών δικαιωμάτων”  η  οποία υπονομεύει  τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζεται το λογισμικό ελεύθερου και ανοικτού κώδικα. Το προτεινόμενο άρθρο 13 της οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα της ΕΕ στοχεύει σε κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία της οποίας οι χρήστες ανεβάζουν και  μοιράζονται περιεχόμενο μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων και των πλατφορμών φιλοξενίας κώδικα.

Η επικείμενη οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα, όπως αυτή προτείνεται σήμερα, ενδέχεται να έχει σημαντικό αρνητικό  αντίκτυπο στο λογισμικό ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα και στην ανάπτυξη συνεργατικού λογισμικού, καθώς και στις κοινότητες προγραμματιστών. Το OpenForum Europe (OFE) και το Free Sofware Foundation (FSFE)  δημοσίευσαν πριν από λίγες ημέρες την λευκή βίβλο «Ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας». Επιπτώσεις στο λογισμικό ελεύθερου και ανοικτού κώδικα και στις κοινότητες προγραμματιστών » όπου και παρουσιάζουν τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν  οι πλατφόρμες ανάπτυξης συνεργατικού λογισμικού, τα αποθετήρια λογισμικού, και  οι  γνωσιακές βάσεις, όπως π.χ, τα GitHub, GitLab, SourceForge, GNU Savannah, Overflow Stack και Software Heritage.

Στο πλαίσιο αυτής της πρότασης, οι πλατφόρμες φιλοξενίας θα υποχρεωθούν να αποτρέψουν τυχόν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων αναπτύσσοντας κάποιες τεχνολογίες φιλτραρίσματος. Αυτοί οι αλγόριθμοι φιλτραρίσματος θα αποφασίζουν τελικά ποιοι προγραμματιστές λογισμικού θα επιτρέπεται να μοιράζονται κώδικα και όχι. Ως αποτέλεσμα, κάθε χρήστης μιας πλατφόρμας κοινής χρήσης κώδικα, είτε πρόκειται για άτομο, επιχείρηση ή δημόσια διοίκηση, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανός παραβάτης πνευματικών δικαιωμάτων: το περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων των αποθετηρίων κώδικα, θα πρέπει να  παρακολουθείται και μπορεί να μπλοκάρεται ανά πάσα στιγμή από το να μοιράζεται ηλεκτρονικά. Αυτό περιορίζει την ελευθερία των προγραμματιστών να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα συστατικά και εργαλεία λογισμικού, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε λιγότερη καινοτομία. Τελικά αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα λογισμικό που να είναι λιγότερο αξιόπιστο και μια λιγότερο ευέλικτη υποδομή λογισμικού για όλους.

Το FSFE και το Open Forum Europe καλούν όλους τους  πολίτες, προγραμματιστές,  οργανισμούς και εταιρείες που αναπτύσσουν ή στηρίζονται στο οικοσύστημα του Ελεύθερου και Ανοιχτού Κώδικα, να συμμετέχουν ενεργά  στην καμπάνια του Save Code Share και να συνυπογράψουν την ανοιχτή  επιστολή  προς του Ευρωπαίους ιθύνοντες με την οποία ζητούν ουσιαστική επανεξέταση ή κατάργηση του άρθρου 13 , προκειμένου να αποφευχθεί η απειλή που δημιουργεί για το Ελεύθερο Λογισμικό και το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

Διαβάστε περισσότερα και υπογράψτε την ανοιχτή επιστολή στην σελίδα της καμπάνιας

 

Σχετικά άρθρα:

Η μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων στην ΕΕ απειλεί την ανοιχτή πρόσβαση και την ανοιχτή επιστήμη

Η Εσθονική προεδρία της ΕΕ προτείνει το μαζικό φιλτράρισμα της ελευθερίας του λόγου στο διαδίκτυο #censorshipma

Πείτε ΟΧΙ στη λογοκρισία και το φιλτράρισμα της ελευθερίας του λόγου του άρθρου 13- #CensorshipMachine

Η γνωμοδότηση της IMCO του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πνευματικά δικαιώματα: Μια νίκη με πικρή γεύση

Η Επιτροπή Πολιτισμού CULT ψήφισε όχι στο φιλτράρισμα περιεχομένου

Η Οδηγία της EΕ για τα πνευματικά δικαιώματα – ιδιωτικοποίηση της λογοκρισίας και φιλτράρισμα της ελευθερίας του λόγου

Η μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων απειλεί τις Ευρωπαϊκές Startups

Η χειρότερη έκδοση της πρότασης της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφίζεται σε λίγες μέρες

Η Επιτροπή Πολιτισμού CULT ψήφισε όχι στο φιλτράρισμα περιεχομένου

Υπερασπίζοντας την καθημερινή πολιτιστική δημιουργία στον 21ο αιώνα: Η επανάχρηση δεν είναι κλοπή

10 καθημερινά πράγματα στο διαδίκτυο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να καταστήσει παράνομα

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com