ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Αρχές που διέπουν το ευέλικτο μανιφέστο – #Agile #Manifesto #Software

Ακολουθούμε τις παρακάτω αρχές:

 • Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση του πελάτη
  μέσω της έγκαιρης και συνεχούς παράδοσης
  χρήσιμου λογισμικού.
 • Οι αλλαγές στις απαιτήσεις είναι ευπρόσδεκτες, ακόμα και σε προχωρημένα στάδια της
  ανάπτυξης. Οι ευέλικτες διαδικασίες δαμάζουν τις αλλαγές με στόχο
  την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του πελάτη.
 • Παραδίδουμε συχνά λογισμικό που λειτουργεί, σε διαστήματα
  μερικών εβδομάδων ή μηνών, με προτίμηση
  στη συντομότερη χρονική κλίμακα.
 • Οι προγραμματιστές και οι ειδικοί της αγοράς πρέπει να συνεργάζονται
  καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
 • Θεμελιώνουμε τα έργα γύρω από άτομα με πάθος και ενδιαφέρον.
  Διαμορφώνουμε το κατάλληλο περιβάλλον, τους παρέχουμε την αναγκαία υποστήριξη,
  και εμπιστευόμαστε την ικανότητά τους να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.
 • Η πιο αποδοτική και αποτελεσματική μέθοδος για τη
  μετάδοση πληροφορίας προς και εντός της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού
  είναι η συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο.
 • Το λογισμικό που λειτουργεί είναι το κύριο μέτρο προόδου.
 • Οι ευέλικτες διαδικασίες προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη.
  Οι χορηγοί, η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού και οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση
  να διατηρούν ένα σταθερό ρυθμό επ’ αόριστον.
 • Η διαρκής έμφαση στην τεχνική αρτιότητα
  και στην εύρυθμη σχεδίαση ενισχύουν την ευελιξία.
 • Η απλότητα — η τέχνη της μεγιστοποίησης του όγκου
  της δουλειάς που δεν χρειάζεται να γίνει — είναι ουσιώδης.
 • Οι καλύτερες αρχιτεκτονικές, απαιτήσεις και σχέδια
  προκύπτουν από ομάδες πού οργανώνονται μόνες τους.
 • Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η ομάδα συλλογίζεται για το πώς
  θα γίνει πιο αποτελεσματική, ρυθμίζοντας και προσαρμόζοντας
  τη συμπεριφορά της αναλόγως.

Πηγή: http://agilemanifesto.org,

Δείτε επίσης: Agile software development, 11 open source project management tools

 

 

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com