ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα από τον πλανήτη.. planet.ellak.gr: Πως να χρησιμοποιήσετε τα patterns στο openSUSE

Οι περισσότερες διανομές έχουν απλοποιήσει τις λειτουργίες τους και έχουν γίνει πολύ φιλικές τόσο στον τελικό χρήστη όσο και στο διαχειριστή συστήματος. Στην διανομή openSUSE υπάρχει το YaST, τόσο σε γραφικό περιβάλλον όσο και σε περιβάλλον τερματικού. Όμως δεν σταματάει εκεί, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης προγραμμάτων με patterns μέσω τερματικού.

Ένα παράδειγμα για να εξηγήσουμε την έννοια του pattern είναι η εγκατάσταση του LAMP server. Στο Ubuntu η εγκατάσταση γίνεται με την εντολή:

sudo apt-get install lamp_server^

Όταν τελειώσει η εγκατάσταση, θα έχετε ένα πλήρες διακομιστή LAMP.

Η διανομή openSUSE προσφέρει την ίδια λειτουργία με την χρήση των patterns. Ένα pattern μπορεί να εγκατασταθεί με την χρήση του zypper μέσω της γραμμής εντολών. Αυτό θα εγκαταστήσει ένα σύνολο εφαρμογών βασισμένες στο pattern.

Τι είναι το pattern;
Για το openSUSE, τα patterns είναι ένα σύνολο από πακέτα λογισμικού που μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα και γρήγορα. Η χρήση των patterns μπορεί να σας εξοικονομήσει αρκετό χρόνο με την εγκατάσταση της συλλογής λογισμικού, χωρίς να χρειάζεται να τα εγκαταστήσετε ένα πακέτο την φορά.

Η δομή της εντολής
Ο τρόπος εγκατάστασης των patterns είναι πολύ απλός. Η δομή της εντολής είναι κάπως έτσι:

zypper in -t pattern PATTERN

Όπου PATTERN είναι το pattern που θα εγκατασταθεί. Στο παράδειγμά μας για τον διακομιστή LAMP, θα εκτελέσουμε την εντολή:

zypper in -t pattern lamp_server

Η παραπάνω εντολή θα εγκαταστήσει όλα τα πακέτα που χρειάζεται να λειτουργήσει ο διακομιστής LAMP.

Τι συμβαίνει όμως με άλλα pattern; Σίγουρα δεν θέλετε να μαντεύετε εάν υπάρχει το pattern του χαρακτηριστικού ή προγράμματος που θέλετε. Για να δείτε τα διαθέσιμα pattern μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή:

zypper search -t pattern

Η λίστα που θα δώσει είναι μεγάλη:


Με μια σύντομη εντολή, μπορείτε να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω patterns. Να μερικά παραδείγματα:

​zypper in -t pattern gateway_server
​zypper in -t pattern mail_server
​zypper in -t pattern print_server

Πηγή άρθρου: planet.ellak.gr

http://eiosifidis.blogspot.gr

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com