ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έρευνα της ΕΕ: Ο ανοιχτός κώδικας θα πρέπει να υποστηριχθεί σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης

Σύμφωνα με τις ευρήματα μιας πρόσφατης μελέτης για τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια Δικτύων Επικοινωνιών, Περιεχομένου και Τεχνολογίας,  το λογισμικό ανοικτού κώδικα κατατάσσεται ως  μία από τις  βασικές κινητήριες δυνάμεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας λογισμικού, Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 5 Μαρτίου συστήνει στις  δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη, να στηρίξουν τη χρήση του ανοιχτού κώδικα σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης, μιας και ο “ανοιχτός κώδικας είναι σημαντικός για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας λογισμικού.”

Σύμφωνα με τις προτάσεις της έρευνας, οι δράσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής πρέπει να ενισχύσουν την γνώση  για τον ανοιχτό κώδικα και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών. Η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα ώστε να καταστεί σαφές στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, στις δημόσιες διοικήσεις και στους χρήστες, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Η μελέτη συνιστά στις δημόσιες διοικήσεις:

 • Να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα ως οικονομική στρατηγική και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρέχει για συμπαραγωγή. Η  εμπειρία των ΗΠΑ με την ενσωμάτωση ανοικτού κώδικα σε επιχειρηματικά μοντέλα, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα από το οποίο μπορούν να μάθουν.
 • Να βελτιωθεί η επικοινωνία με την open source κοινότητα ανάπτυξης λογισμικού, καθώς και με τους δυνητικούς χρήστες,  και να ενισχυθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων.
 • Να υποστηρίξουν τεχνολογίες που βοηθούν την εύρεση και χρήση  λογισμικού ανοιχτού κώδικα
 • Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να γίνουν τα ίδια, χρήστες του λογισμικού κώδικα ανοικτού , ακόμη περισσότερο από ό, τι ήδη είναι. Αυτό θα παρέχει τα σχετικά παραδείγματα χρήσης, την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης στήριξης, και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ελέγχου της ποιότητας.

Οι συγγραφείς της έρευνας Pierre Audoin Consultants (PAC), Le CXP and Fraunhofer ISI,  προσθέτουν ακόμη ότι με βάση τις συνεντεύξεις  και την  έρευνα τους, οι ευρωπαϊκές εταιρείες επιθυμούν να ενισχυθούν οι  ευρωπαϊκές πολιτικές για την αύξηση της υποστήριξης του ανοιχτού κώδικα.

 

Από την έκθεση:

 • Μια πολυεθνική εταιρία  που δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταποίησης και των logistics, δήλωσε: «Θα ήθελα να δω περισσότερη υποστήριξη για την κοινότητα του λογισμικού ανοικτού κώδικα. Η κυβέρνηση και θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα πολύ περισσότερο ! Αυτό θα παρέχει παραδείγματα χρήσης, θα εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη στήριξη, ασφαλείς λύσεις και ένα υψηλό επίπεδο ελέγχου ποιότητας. Και αυτό θα βοηθήσει επίσης τους άλλους χρήστες. “
 • Ένας μεγάλος χονδρέμπορος μας είπε: “Εκτιμούμε το τι γίνεται από την κοινότητα του λογισμικού ανοικτού κώδικα. Θα πρέπει να λαμβάνουν υποστήριξη στο μέλλον. “

Πιο συγκεκριμένα η έρευνα The Economic and Social Impact of Software and Services on Competitiveness and Innovation – SMART 2015/0015   κάνει 5 βασικές συστάσεις για βελτίωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας τα επόμενα χρόνια: 

 

 • Βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη

Εκτός από τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της εργασίας, η έρευνα συνιστά την έναρξη μιας online πλατφόρμας για την ευθυγράμμιση της προσφοράς και της ζήτησης για τους ειδικούς της πληροφορικής σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους ειδικευμένους ανθρώπους της πληροφορικής οι οποίοι δεν μπορούν να μια δουλειά στην πατρίδα τους , να βρουν μια θέση εργασίας σε εταιρείες πληροφορικής άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 • Στήριξη της υιοθέτησης των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς και άρση των κυβερνητικών εμποδίων

Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ έχουν μόλις αρχίσει να αντιμετωπίσουν το θέμα του Industry 4.0 και του Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT). Η έρευνα συνιστά την επέκταση της πρωτοβουλίας “Digitizing European Industry” σε όλους τους τομείς και την περαιτέρω ανάπτυξη του οράματος της “digital representation” για την Ευρώπη. Ο όρος “digital representation” σημαίνει ότι όλα τα φυσικά αντικείμενα, καθώς και τα πρόσωπα, όλο και περισσότερο έχουν digital twins. Η έρευνα πιστεύει ότι υπάρχει μια ευκαιρία για την Ευρώπη να γίνει η κορυφαία αγορά στο κόσμο για τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές digital representation. Ο καινοτόμος συνδυασμός του IoT, των εφαρμογών big data, της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης, μπορεί να δώσει μια σημαντική ώθηση στη Ευρωπαϊκή οικονομία, Έτσι, η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να επικεντρωθεί στην ενεργοποίηση της καινοτομίας στον τομέα toy digital representation σε όλους τους τομείς της εφαρμογής του.

 • Υποστήριξη του λογισμικού ανοικτού κώδικα σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης

Το Λογισμικό ανοικτού κώδικα μπορεί να εξελιχθεί σε μια μοναδική δύναμη στο τομέα της Ευρωπαϊκής αγοράς λογισμικού, εάν υποστηριχθεί αναλόγως. Παρά το γεγονός ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι πολύ καλά προσαρμοσμένο για εφαρμογές σε εμπορικό πλαίσιο, οι ευρωπαϊκές εταιρείες, οι δημόσιες διοικήσεις και οι χρήστες δεν γνωρίζουν ακόμη αρκετά για τα πλεονεκτήματά του. Έτσι, η έρευνα συνιστά την εστίαση σε δράσεις πολιτικής που ενισχύουν την βάση γνώσεων για τον ανοικτό κώδικα και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων οργανώσεων.

 •  Αύξηση της εμπιστοσύνης στο cloud computing και στις υποδομές ΙΤ, προστασία της ιδιωτικών δεδομένων και της ασφάλειας

Στο πλαίσιο της εταιρικής χρήσης, και ιδίως στην προσπάθειά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, η ασφάλεια του cloud και η εμπιστοσύνη διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο. Η έρευνα συνιστά τη συνέχιση των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ήδη σε εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα.

 •  Αύξηση των δημοσίων δαπανών R & D στον τομέα των ΤΠΕ

Είναι φανερό ότι τεχνικά έργα που σχετίζονται με IT-engineering, υποεκπροσωπούνται στην Ευρώπη στη χρηματοδότηση της έρευνας. Και στα λίγα προγράμματα που υποστηρίζουν IT-engineering, όπως το ICT-LEIT (Leadership in Enabling and Industrial Technologies), η τρέχουσα υπερκάλυψη είναι αποθαρρυντική για τις εταιρείες που θέλουν να κάνουν αίτηση. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά τα ερευνητικά κονδύλια για την έρευνα στην πληροφορική, και ιδιαίτερα για την ΤΠ που σχετίζονται με τις νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες, προκειμένου να διατηρήσει την Ευρωπαϊκή βιομηχανία λογισμικού ανταγωνιστική.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Διαβάστε όλη την έρευνα The Economic and Social Impact of Software and Services on Competitiveness and Innovation – SMART 2015/0015

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com