ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο ανοιχτός κώδικας είναι η προτιμώμενη επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι δημόσιες διοικήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναρωτιούνται τι περισσότερο μπορούν να κάνουν με το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί για το δημόσιο,  θα πρέπει να ρίξουν μια ματιά στην εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Εάν το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί,  μπορεί να είναι χρήσιμο σε άλλους,  ή EC’s Open Source Policy ορίζει ότι ο πηγαίος κώδικας θα πρέπει να δημοσιοποιείται ως open source.

Πιο συγκεκριμένα: Η στρατηγική Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα 2014-2017  ( Open Source Software Strategy 2014-2017 ) αναφέρει:

4. Για την εσωτερική ανάπτυξη των νέων συστημάτων, ιδίως όπου η ανάπτυξη γίνεται από τρίτους -εκτός της υποδομής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι η προτιμώμενη επιλογή και χρησιμοποιείται όποτε είναι δυνατό.

Σύμφωνα με αυτή την στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ανάπτυξη διαλειτουργικών λύσεων λογισμικού που χρησιμοποιούν ανοικτές τεχνικές προδιαγραφές.  Ο πηγαίος κώδικας διατίθεται στην πλατφόρμα συνεργασίας Joinup  και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί την άδεια χρήσης European Union Public License (EUPL).

Κοινή χρήση και επανάχρηση λογισμικού

Παραδείγματα τέτοιων λύσεων λογισμικού περιλαμβάνουν:

  • EUSurvey – ένα πολύγλωσσο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ερευνών που χτίστηκε για τη δημιουργία και τη δημοσίευση  ερευνών και δημόσιων διαβουλεύσεων,
  • Open eTrustEx – για την ασφαλή ανταλλαγή ψηφιακών δομημένων και αδόμητων εγγράφων
  • Open e-PRIOR – η λύση Ηλεκτρονικών διαγωνισμών και προμηθειών που χρησιμοποιεί η επιτροπή

Επιπλέον, τα δομικά στοιχεία, και οι λειτουργικές μονάδες που σχετίζονται με το Connecting Europe Facility (CEF) είναι επίσης διαθέσιμα ως open source και διατίθενται στο Joinup.

Παραδείγματα πολιτικών και  πρωτοβουλιών από τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις,  σχετικά με την ανταλλαγή και την επαναχρησιμοποίηση  λογισμικού,  μπορεί να βρεθούν εδώ, και εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες:

The European Commission’s Open Source Strategy
Report on Policies and Initiatives on Sharing and Re-use
Open Source Observatory Annual Report 2016

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com