ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Παρουσιάσεις από την φετινή Fosdem 2017: Free Software in Europe’s public sector -How to opensource in public administration

Αυτό είναι το τέταρτο από μια σειρά άρθρων που παρουσιάζουμε μερικές από τις σημαντικές παρουσιάσεις και ομιλίες τις οποίες παρακολουθήσαμε στην μεγαλύτερη συνάντηση των κοινοτήτων Ελεύθερου και Ανοικτού Λογισμικού, από την Ευρώπη αλλά και από όλο τον κόσμο.


Free Software in Europe’s public sector -How-to opensource in public administration

Στη συγκεκριμένη παρουσίαση ο Gjis Hillenius παρουσίασε μία γενική εικόνα του πώς οι Δημόσιες Διοικήσεις των ευρωπαϊκών κρατών υιοθετούν τη χρήση Ανοιχτού και Ελεύθερου Λογισμικού.

Η παρουσίαση περιείχε επίσης αποφάσεις και δράσεις υψηλού επιπέδου ιεράρχησης που μπορούν να αναλάβουν οι Δημόσιες Διοικήσεις για τη μεγαλύτερη απορρόφηση του Ανοιχτου και Ελεύθερου λογισμικού. Επίσης παρουσιάστηκε η επιρροή του Παρατηρητηρίου και Αποθετηρίου Ανοιχτού Λογισμικού της Ευρωπαικής Επιτροπής (osor.eu). Το OSOR.eu συλλέγει μελέτες και επικαιρότητα σχετικά με το πώς οι ευρωπαϊκές Δημόσιες Διοικήσεις αναπτύσσουν, μοιράζονται και επαναχρησιμοποιούν τέτοιου είδους λύσεις. Το OSOR.eu έχει παράγει περισσότερες από 2000 άρθρα επικαιρότητας που σχετίζονται με 100 μελέτες. Επίσης διατηρεί περί τα 4000 αποθετήρια εφαρμογών για τη Δημόσια Διοίκηση.

Σημαντικό σημείο για τη διευκόλυνση επίλυσης των δικαστικών διαμαχών ήταν η σύνταξη της EUPL όπου επιτρέπει τις διενέξεις σε επίπεδο ευρωπαϊκών και όχι αμερικανικών δικαστηρίων.

Οι παραπάνω και πολλές άλλες υλοποιήσεις εκπορεύονται απο το ISA2 – Λύσεις πληροφορικής για λιγότερη γραφειοκρατία.

Στις “δελεαστικές” πρακτικές που θα πείσουν μία κεντρική διοίκηση να ενστερνιστεί λύσεις ελεύθερου/Ανοιχτού λογισμικού συμπεριέλαβε τα παρακάτω:

Να γίνει η χρήση Ελεύθερου/Ανοιχτού λογισμικού ένα καθήκον για τον CIO. Οδηγεί άμεσα στη μείωση του κόστους, αλλά σημαντικότερα, μακροπρόθεσμα οι λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ αποδεικνύονται πολύ πιο κλιμακώσιμες, ευέλικτες, ταχύτερες, ενώ ταυτόχρονα αποδεσμεύουν τη Διοίκηση από το lock-in σε μία συγκεκριμένη πλατφόρμα ή εταιρία.

Αναφέρθηκε σε πολλά παραδείγματα διοικήσεων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, από το κρατικό επίπεδο, ως και το επίπεδο Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επέμεινε στην ανάγκη υιοθέτησης του Firefox ως το μοναδικό φυλλομετρητή σε όλες τις περιπτώσεις, ουσιαστικά αντιπαραβάλλοντάς τον πάντα με τις προβληματικές εκδόσεις του IE καθώς και με οποιαδήποτε κλειστή εφαρμογή.

Πρότεινε την καθιέρωση των Ανοιχτών Προτύπων ως υποχρεωτικών πάνω στη λογική ότι Ανοιχτά Πρότυπα υποστηρίζουν την παραγωγή ανοιχτών προϊόντων. Βέβαια, επέστησε την προσοχή σε όλη τη διαδικασία επιλογής και σύστασης ενός Ανοιχτού Προτύπου, καθώς και στη σημασία της προώθησης των προτύπων μέσω άμεσης επαφής με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ακολούθησαν παραδείγματα.

Προέτρεψε για την παροχή υποστήριξης στις διοικήσεις κατά την περίοδο της μετάβασης. Η βοήθεια αυτή συνίσταται σε μικρής κλίμακας υλοποιήσεις-πιλότους των εφαρμογών, την εμπλοκή παραγόντων με κομβικές θέσεις στο εγχείρημα, καθώς και τη διαρκή και άκοπη επικοινωνία με τους υπαλλήλους με επεξηγηματική διάθεση και διαρκή κινητοποήση.

Παρέθεσε παραδείγματα όπου η διαδικασία ήταν επιτυχής αλλά και μερικές αποτυχημένες περιπτώσεις και εξήγησε τους λόγους (πολιτικούς κυρίως) πίσω από τις αποτυχημένες περιπτώσεις.

Στάθηκε στην ανάγκη για την εμπλοκή των κοινοτήτων Ελεύθερου/Ανοιχτού λογισμικού στις διαδικασίες μετάπτωσης. Αυτό μέσα από την απαίτηση οι μισθολογούμενοι των οργανισμών (είτε υπάλληλοι των οργανισμών, είτε εξωτερικοί συνεργάτες) να έχουν γνώση των Ελεύθερων/Ανοιχτών τεχνολογιών. Και αυτό να επιτευχθεί μέσα από τη βελτιστοποίηση της πρόνοιας όσον αφορά τις μικροεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και μέσα από τη διαρκή προώθηση, επιχορήγηση υλοποίηση της ανάπτυξης Ελεύθερων/Ανοικτών προϊόντων.

Ανέφερε τα παραδείγματα Gendarmerie France με 72000 linux workstations όπου το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας μειώθηκε κατά 40% και ανεξαρτητοποιήθηκε η Διοίκηση από Εταιρίες ανάπτυξης κλειστού λογισμικού. Αναφέρθηκε επίσης στην πόλη της Zaragoza στην Ισπανία όπου με πολύ μικρό κόστος μετάβασης δημιουργήθηκε μία υποδομή με 1200 σταθμούς εργασίας με azlinux και libre office, η οποία μεταδιαμορφώνεται και για χρήση σε πανεπιστήμια και σε σχολεία. Το μόνο εμπόδιο ήταν οι μακροεντολές του microsoft office.

 

Δείτε τις διαφάνειες από την παρουσίαση στην FOSDEM

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης από την φετινή FOSDEM

 

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com