ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το Δημόσια χρηματοδοτούμενο λογισμικό για την έρευνα θα πρέπει να είναι ελεύθερο λογισμικό

Η Ανοιχτή Επιστήμη – σε αντίθεση με την Ανοιχτή Πρόσβαση – δεν αφορά μόνο μια μορφή δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας.  Η Ανοιχτή επιστήμη στοχεύει να καλύψει και να ανοίξει όλη την διαδικασία της έρευνας:  από την μέθοδο σχεδιασμού για τη συλλογή δεδομένων για τους υπολογισμούς ως την τελική δημοσίευσή της.  Το λογισμικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ουσιαστικά όλων των επιστημών στις μέρες μας, και σχεδόν όλα τα βήματα που εμπλέκονται σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα έχουν ανάγκες που καλύπτονται από τη χρήση  λογισμικού.

Και εδώ είναι ακριβώς το θέμα:  Το ιδιόκτητο λογισμικό δεν μπορεί να προσφέρει την προσέγγιση της διαφάνειας που απαιτείται για να διατηρήσει τα επιστημονικά πειράματα και τα αποτελέσματα, διαφανή και να με δυνατότητα να αναπαραχθούν.

robot-protest-dark_2016_plussy

  • Μόνο το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέρει τη δυνατότητα να μελετήσει και να επαναχρησιμοποιήσει το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την εν λόγω έρευνα και την καθολική πρόσβαση στην επιστήμη.
  • Μόνο το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέρει διαφάνεια και συνεπώς τη δυνατότητα να ελέγχει τις μεθόδους (π.χ. μαθηματικούς υπολογισμούς του λογισμικού) που έχουν χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη των αποτελεσμάτων.
  • Και μόνο το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέρει τη συνεργασία και την ανεξαρτησία της επιστήμης και εξασφαλίζει την αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων την ίδια στιγμή.

Για το FSFE, το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Horizon 2020 θα πρέπει να δημοσιεύεται με άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού. Στις 9 Ιανουαρίου, το FSFE κατέθεσε μια Freedom of Information request, ζητώντας από το  πρόγραμμα Horizon 2020, τον αριθμό των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων που  παρέχουν λύσεις λογισμικού που είναι διαθέσιμες στο κοινό, καθώς και πόσα από αυτά τα έργα καταλήγουν ως βιομηχανική ιδιοκτησία.

fsfe

Το Horizon 2020 είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας στην Ευρώπη. Μεταξύ 2014 και 2020 θα χρηματοδοτήσει 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Οι ερωτήσεις του FSFE προς το Horizon 2020, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των θέσεων του σχετικά με ελεύθερο λογισμικό και τα ανοιχτά πρότυπα στο πρόγραμμα Η2020 και σε  όλα τα δημόσια χρηματοδοτούμενα έργα.  Το FSFE υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να καταστήσει υποχρεωτική  τη διάδοση άρθρων,  δεδομένων και λογισμικού με  ανοικτά πρότυπα και άδειες ελεύθερου λογισμικού, σε όλα τα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από το H2020.

Διαβάστε περισσότερα:

FSFE announcement of its Freedom of Information request
FSFE announcement of its Horizon2020 position paper

Πηγές άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu http://blog.3rik.cc

 

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com