ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Την Πέμπτη 7 Απριλίου στη Νομική Σχολή Αθηνών συζητάμε για τα Ανοιχτό λογισμικό και τα δεδομένα του Δημόσιου τομέα

Την Πέμπτη 7 Απριλίου και ώρα 18.00-20.30 στη Νομική Σχολή Αθηνών (Ακαδημίας 45, 1ος όροφος αίθουσα Β), η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής Αθηνών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: Ανοιχτό λογισμικό και δεδομένα δημοσίου τομέα.

12Οι εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των οργανισμών, τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. H νέα ευρωπαϊκή (PSI) και ελληνική νομοθεσία (ισχύον θεσμικό πλαίσιο ανοιχτότητας Ν.3448/2006, Ν. 3861/2010-Διαύγεια, Ν. 3979/2011, Ν. 4305/2014, Ν.3886/2010) δημιουργούν νέα δεδομένα στο δημόσιο δίκαιο καθώς καθιερώνουν ένα καινοφανές αντικειμενικό στρώμα δημόσιας πληροφορίας το οποίο αποσκοπεί στην ισότιμη ενημέρωση, στη λογοδοσία, στη διαφάνεια και στην καινοτομία. Σε αυτό το νέο περιβάλλον προκύπτουν πρωτόγνωρα νομικά ζητήματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι επαναοριοθετούν τις σχέσεις κράτους-πολίτη και κράτους-επιχειρήσεων.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να υπάρξει ενημέρωση για τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τους Ν.3448/2006, Ν. 3861/2010-Διαύγεια, Ν. 3979/2011, Ν. 4305/2014, Ν.3886/2010 στα δημόσια δεδομένα και στο ανοιχτό λογισμικό καθώς και για την πνευματική ιδιοκτησία αυτών.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Πρόγραμμα ημερίδας

18:00 – 18:15 Χαιρετισμοί, Γεώργιος Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής και Θεόδωρος Καρούνος, Αντιπρόεδρος ΕΕΛ/ΛΑΚ

18:15 – 18:30 Γιώργος Σακελλαριάδης, Υποψήφιος Διδάκτορας Νομικής Σχολής Αθηνών, «Η προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών με την πνευματική ιδιοκτησία»

18:30-18:45 Πιερρίνα Κοριατοπούλου, Διδάκτορας Νομικής Σχολής Αθηνών, «Η νομολογία του ΔΕΕ για τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή»

18:45-19.00 Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος ΔΣ της ΕΕΛ/ΛΑΚ «Πνευματική ιδιοκτησία και λογισμικό ανοιχτού κώδικα»

19:00-19:30 Βασιλική Νταλάκου, Στέλεχος Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Επικεφαλής της νομικής ομάδας της συντονιστικής ΟΔΕ Δι@ύγεια και Καλλιόπη Αγγελετοπούλου, Στέλεχος Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, “Η καθιέρωση και πρώτη εφαρμογή της αρχής της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα: βασικές νομοθετικές προβλέψεις, ερμηνευτικά ζητήματα και η αρχική ανταπόκριση των φορέων”

19:30- 20.00 Συζήτηση

Συντονιστής ημερίδας: Αλέξανδρος Βαρβέρης, Θεόδωρος Καρούνος

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Για την καλύτερη διοργάνωση του χώρου παρακαλώ δηλώστε την παρουσία σας εδώ.

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com