ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόχειρος διαγωνισμός του Κ.Α.Π.Ε. για διαχείριση περιεχομένου και υπηρεσιών με χρήση ανοιχτού λογισμικού

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας δημοσίευσε χθες  προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, που αφορά την Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη του κέντρου.  Η υλοποίηση των παραδοτέων του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με χρήση ανοιχτού λογισμικού.

cres

Το Κ.Α.Π.Ε. εδώ και πολλά χρόνια, αναπτύσσει συστήματα πληροφορικής βασισμένα σε ανοιχτές τεχνολογίες και, όπως αναφέρει στην προκήρυξη του,  η επιλογή του ανοικτού λογισμικού όσον αφορά την υλοποίηση του διαγωνισμού είναι επιθυμητή μιας και εκτός του ότι το ανοικτό λογισμικό έχει αποκτήσει δεσπόζουσα θέση έναντι των ιδιοκτησιακής μορφής ομολόγων του, αυτή η επιλογή θα έχει και την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση με τις υπάρχουσες υποδομές του.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com