ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Alternative Block Chains: Ethereum

Τα Alternate Βlockchains (altchains) είναι εναλλακτικοί σχεδιασμοί που βασίζονται σαν έννοια ή κώδικας στη τεχνολογία bitcoin. Αυτοί οι σχεδιασμοί γενικά εμπλουτίζουν τη λειτουργικότητα των blockchains με επιπλέον δυνατότητες. Τα Altchains μπορούν να παρέχουν λύσεις που περιλαμβάνουν και άλλες μορφές ψηφιακού συναλλάγματος, χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτή τη χρήση. Έχουν ως στόχο την υψηλή απόδοση, την ανωνυμία, την αποθήκευση και τη δημιουργία εφαρμογών που είναι γνωστές ως έξυπνα συμβόλαια (smart contracts – προγράμματα και πρωτόκολλα που διευκολύνουν την αυτοματοποιημένη απόδοση ενός συμβολαίου και εκτελούνται χωρίς καμία διαμεσολάβηση).

blockchain how it works

Ενώ ξεκίνησαν με ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές εφαρμογές, η τεχνολογία blockchain έχει επεκταθεί πλέον και σε άλλες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποκεντρωμένων εφαρμογών, την απλοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων, την αυτοματοποιημένη ασφάλεια και των συνεργατικών οργανώσεων που εξαλείφουν τους μεσάζοντες.

Ένα τέτοιο Alternate BlockChain είναι το Ethereum, μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα έξυπνων συμβολαίων που εκτελούνται ακριβώς όπως προγραμματίστηκαν χωρίς καμία πιθανότητα  διακοπής, λογοκρισίας, απάτης ή παρεμβάσεων από τρίτους. Δημιουργήθηκε το 2015 με χρηματοδότηση μέσω crowdfunding από τον Vitalik Buterin και επιτρέπει στους προγραμματιστές και τους χρήστες κρυπτονομισμάτων (cryptocurrency) να συνάπτουν συμβόλαια μεταξύ τους. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο σκοπός του Ethereum είναι να “παρέχει στις επιχειρήσεις μια πλατφόρμα στην οποία μπορούν να χτιστούν προϊόντα και υπηρεσίες που απλοποιούν διάφορες επιχειρηματικές λειτουργίες και να εξαλείψουν την ανάγκη για τρίτους”.  Η πλατφόρμα περιέχει το κρυπτονόμισμα Ether που χρησιμοποιείται για τη πληρωμή των υπολογιστικών υπηρεσιών του δικτύου.

Τα συμβόλαια του Ethereum μπορούν να υλοποιηθούν σε διάφορες γλώσσες που μεταγλωττίζονται σε bytecode για την εικονική μηχανή του Ethereum(Ethereum Virtual Machine) πριν εξαπλωθεί στο blockchain. Το κάθε συμβόλαιο εκτελείται σε κάθε πλήρη κόμβο ταυτόχρονα και με βάση την ομοφωνία των εξόδων τους αποδίδεται το κατάλληλο αποτέλεσμα .

Ethereum Frontier Landscape

Η πρώτη έκδοση του Ethereum είναι το Frontier, ένα CLI με περιβάλλον Javascript που επιτρέπει τη κατασκευή, δοκιμή, ανάπτυξη και χρήση αποκεντρωμένων εφαρμογών στο blockchain του Ethereum.

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com