ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δελτίο Τύπου της ΕΕΛ/ΛΑΚ: Το ΕΚΔΔΑ προωθεί τα προϊόντα της Microsoft στον Δημόσιο Τομέα

Στις 11 Φε2016_Simfonia_Microsoftβρουαρίου, ανακοινώθηκε η υπογραφή του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του EΚΔΔΑ και Microsoft για την εκπαίδευση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε προϊόντα της Microsoft.

Η συμφωνία αυτή που επελέγη χωρίς ανοιχτές διαδικασίες συμβάλλει στην προώθηση προϊόντων μόνο μιας εταιρείας. Επιπρόσθετα αυτή η συμφωνία διαιωνίζει τη μη ύπαρξη ανταγωνιστικής αγοράς στο χώρο του εφαρμογών πληροφορικής που χρησιμοποιεί ο Δημόσιος Τομέας στην Ελλάδα καθώς δεν επιτρέπει την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το ΕΚΔΔΑ και το ελληνικό δημόσιο ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών διεθνώς, θα πρέπει να προωθούν τα ανοιχτά πρότυπα, το ανοιχτό λογισμικό και γενικότερα δράσεις ανοιχτότητας που συμβάλλουν στην αύξηση της τοπικής τεχνογνωσίας και ενδυναμώνουν τοπικές εταιρείες να σχεδιάζουν και να παρέχουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες στην τοπική αλλά και τη διεθνή αγορά. Πέρα από τον προφανή λόγο της εξοικονόμησης δημόσιων πόρων καθώς το ελεύθερο λογισμικό δεν έχει κόστος κτήσης, η υιοθέτηση του μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των δαπανών για την προμήθεια αδειών χρήσης. Η στροφή της δημόσιας διοίκησης στο ελεύθερο λογισμικό θα ωθήσει ακόμα πιο πολλές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξη λύσεων ανοιχτού λογισμικού, προωθώντας με αυτό τον τρόπο την εγχώρια τεχνογνωσία και καινοτομία. Με δεδομένο ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για λύσεις ανοιχτού λογισμικού, η τεχνογνωσία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε κερδοφόρα εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

oss2Στην Ευρώπη σήμερα η χρήση του ανοιχτού λογισμικού είναι η προφανής επιλογή. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής(DIGIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφάσισε για τα επόμενα 3 χρόνια μέσω να προωθήσει τη χρήση του ανοιχτού λογισμικού ως 1η επιλογή για όλα τα νέα έργα ανάπτυξης λογισμικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψηφίσματα του (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0009+0+DOC+XML+V0//EL, http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20151022IPR98818/20151022IPR98818_en.pdf) προτρέπει για τη συστηματική αντικατάσταση του κλειστού λογισμικού από λογισμικό ανοιχτού κώδικα σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και για την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού κριτηρίου επιλογής εφαρμογών ανοιχτού κώδικα σε όλες τις μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ΤΠΕ. Ανάλογες δράσεις προώθησης του ανοιχτού λογισμικού αναλαμβάνουν πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς.

Στο πλαίσιο αυτό η  ΕΕΛ/ΛΑΚ, μετά την ανάληψη καθηκόντων Προέδρου από την Καθηγήτρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.Ιφιγένεια Καμτσίδου  έχει απευθυνθεί στο ΕΚΔΔΑ, προτείνοντας την υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων και ανοιχτού λογισμικού σε όλες τις δράσεις του ΕΚΔΔΑ. Η μέχρι τώρα προσπάθεια για συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ σε θέματα υιοθέτησης ανοιχτών τεχνολογιών δεν βρήκε ανταπόκριση από τη σημερινή Διοίκηση.  Η ΕΕΛ/ΛΑΚ αναλαμβάνει ανάλογες πρωτοβουλίες για την υιοθέτηση λύσεων ανοιχτού λογισμικού με όλους του φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα, για να σταματήσει η συνεχής εκροή πόρων από την τοπική οικονομία με την προμήθεια αδειών χρήσης κλειστού λογισμικού.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ καλεί την κυβέρνηση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση της συμφωνίας προνομιακής συνεργασίας με τη Microsoft.

One thought on “Δελτίο Τύπου της ΕΕΛ/ΛΑΚ: Το ΕΚΔΔΑ προωθεί τα προϊόντα της Microsoft στον Δημόσιο Τομέα

  1. Σαν δεν ντρέπονται, και μετά θέλουμε να πάμε μπροστά σαν χώρα. Ούτε καν να αντιγράψουμε δεν μπορούμε, τόσο άχρηστοι είμαστε. Να μας πουν τι μίζες πήρανε… Τα ίδια Παντελάκι μου…

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com