ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανάπτυξη νέων λειτουργιών για το edX από την Μονάδα Αριστείας του TEI Αθήνας

Το Open edX είναι η πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα στην οποία βασίζεται η υπηρεσία edx.org και υποστηρίζει τη δημιουργία και φιλοξενία Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC). Αρχιτεκτονικά, ένα μάθημα Open edX αποτελείται από μονάδες (units) και κάθε μονάδα περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα Xblocks, όπου κάθε Xblock παρέχει μία λειτουργία για τη μονάδα (πχ. video, εικόνα, κείμενο, άσκηση). Το Open edX προσφέρει επεκτασιμότητα μέσα από τη δημιουργία νέων τύπων XBlocks που προσφέρουν νέες δυνατότητες και λειτουργίες.

Στα πλαίσια των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας, αναπτύχθηκαν διάφορες τέτοιες επεκτάσεις, που μπορεί ο καθηγητής να προσθέτει στα μαθήματα του. Αυτές περιλαμβάνουν:

Web SSH client – Επιτρέπει την δημιουργία ενός webbased SSH terminal, το οποίο συνδέεται αυτόματα με όποιο server ορίσει ο καθηγητής. Το συγκεκριμένο terminal συμπεριφέρεται ως ένας κανονικός SSH client και εκτός από απλές εντολές επιτρέπει και την εκτέλεση πιο σύνθετων προγραμμάτων όπως το vi ή το nano. Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαθήματα δικτύων, λειτουργικών συστημάτων κ.α.

Slide Viewer – Προσφέρει τη δυνατότητα προσθήκης μιας σειράς διαφανειών, οι οποίες εμφανίζονται στον εκπαιδευόμενο ως ένα slideviewer μέσα στον browser, χωρίς να απαιτείται η χρήση οποιουδήποτε τρίτου λογισμικού για την προβολή.

Code EditorWebbased code editor με syntaxhighlighting και δυνατότητα απομακρυσμένης εκτέλεσης κώδικα.

Η εγκατάσταση τους μπορεί να γίνει από το διαχειριστή κάθε εγκατάστασης edX ακολουθώντας τον επίσημο οδηγό που παρέχεται εδώ.

Logo_teiath

Όλες οι συνεισφορές edX που αναπτύχθηκαν από την Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας είναι διαθέσιμες στο Github.

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com