ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συγκέντρωση και δημιουργία συνολικής μεταφραστικής μνήμης έργων ανοικτού λογισμικού από την ΕΕΛ/ΛΑΚ

Στο https://github.com/eellak/transmem θα βρείτε μια μεταφραστική μνήμη που δημιουργήθηκε από σχεδόν όλο το σύνολο των ελληνικών μεταφράσεων έργων Ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού και περιέχει πάνω απο 170.000  strings. Περιλαμβάνει τις ελληνικές μεταφράσεις από τα έργα:

 • GNOME
 • Mozilla
 • Mozilla Firefox
 • Openoffice
 • Apache
 • Eclipse
 • GNU (Subversion και Git)
 • KDE
 • Sourceware
 • Asterisk
 • Blender
 • Inkscape
 • MySQL
 • R
 • Rub
 • Drupal
 • PHP
 • PostegreSQL
 • Django
 • FreeBSD
 • JBoss
 • Node
 • Per
 • Mongo
 • Rails
 • Spring
 • Symphony
 • OO
 • Netbeans
 • Python

Αρχεία συνολικής μεταφραστικής μνήμης:

(σε .po αρχείο) https://github.com/eellak/transmem/blob/master/greektmcombined.po

(σε .tmx αρχείο) https://github.com/eellak/transmem/blob/master/greektmcombined.tmx

Στο αποθετήριο ακόμα θα βρείτε ξεχωριστά την μεταφραστική μνήμη του Mozilla (https://github.com/eellak/transmem/blob/master/mozilla_en-US_el.tmx) και του Gnome-Openoffice (openoffice-gnome.po & οpenoffice-gnome.tmx) όπως και το αρχικό γλωσσάρι που υπήρχε στο ellak.gr (eellak.po) .

Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα αρχεία της μεταφρστικής μνήμης μέσω της εντολής

git clone https://github.com/eellak/transmem

(τα αρχεία αποθετηρίων Apache, Eclipse, GNU (Subversion και Git), KDE, Sourceware Asterisk, Blender, Inkscape, MySQL, R, Ruby, Drupal, PHP, PostegreSQL, Django FreeBSD, Git, JBoss, Node, Perl, Mongo, Rails, Spring, Symphony, OO, Netbeans, Python, που συλλέχθηκαν σε .po απο τον Διομήδη Σπινέλλη)

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com