ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ευρώπη χρειάζεται Ελεύθερο Λογισμικό για ασφαλείς και ανθεκτικές ψηφιακές υποδομές.

Το FSFE καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει Ελεύθερο Λογισμικό για να εξασφαλίσει μια ασφαλή και ανθεκτική ψηφιακή υποδομή. Η ελευθερία λογισμικού θα ωφελήσει επίσης την οικονομία, την κοινωνία των πολιτών και τη δημοκρατία.

Illustration from the PMPC video showing what looks like a government building getting some files of code and auditing them

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) υπέβαλε την συνεισφορά  του στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λευκή Βίβλο “How to master Europe’s digital infrastructure needs?”». Ως υπέρμαχος της ελευθερίας λογισμικού, το FSFE υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ελεύθερου Λογισμικού στην οικοδόμηση ασφαλών και ανθεκτικών ψηφιακών υποδομών για την Ευρώπη, ενισχύοντας ταυτόχρονα την οικονομία, τη δημοκρατία και την κοινωνία των πολιτών.

Οι προκλήσεις γύρω από την ψηφιακή υποδομή εμφανίζονται σε παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συχνά περιστρέφονται γύρω από τον έλεγχο και την πρόσβαση. Η συνεργασία και η διαφάνεια παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με την ικανότητα και τις δεξιότητες για γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται από τη Λευκή Βίβλο θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τον αναπροσανατολισμό των επενδύσεων στον τομέα της πληροφορικής στην ελευθερία λογισμικού αντί της προμήθειας λογισμικού κλειστού κώδικα. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο ενισχύει το ευρωπαϊκό τοπίο πληροφορικής και δημιουργεί θέσεις εργασίας, αλλά εξοικονομεί κόστος και πόρους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αποφεύγοντας την ανάγκη επανειλημμένης επανεφεύρεσης του τροχού.

«Η ευρωπαϊκή ψηφιακή υποδομή, η ευρωπαϊκή αγορά τεχνολογίας, οι δεξιότητες πληροφορικής των Ευρωπαίων και της κοινωνίας των πολιτών θα ωφελούνταν πολύ εάν οι επενδύσεις σε λογισμικό τηρούσαν την αρχή του «Δημόσιο χρήμα; Δημόσιος Κώδικας!» Χρειαζόμαστε λογισμικό που προωθεί την ανταλλαγή καλών ιδεών και λύσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες πληροφορικής και την ψηφιακή υποδομή σε όλη την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λογισμικό που να εγγυάται την ελευθερία επιλογής, πρόσβασης και ανταγωνισμού. Χρειαζόμαστε λογισμικό που βοηθά τις δημόσιες διοικήσεις να ανακτήσουν τον πλήρη έλεγχο της κρίσιμης ψηφιακής υποδομής τους, επιτρέποντάς τους να γίνουν και να παραμείνουν ανεξάρτητες από μια χούφτα εταιρείες. Ως εκ τούτου, χρειάζονται νόμοι και προγράμματα, ώστε το λογισμικό που χρηματοδοτείται από το δημόσιο που έχει αναπτυχθεί για τον δημόσιο τομέα πρέπει να διατίθεται στο κοινό με άδεια χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού. Οι επενδύσεις στο οικοσύστημα Ελεύθερου Λογισμικού θα αποδώσουν γρήγορα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή υποδομή, την οικονομία, τη δημοκρατία και την κοινωνία των πολιτών». δήλωσε ο Alexander Sander, Ανώτερος Σύμβουλος Πολιτικής του FSFE.

Το “Δημόσιο χρήμα; Δημόσιος Κώδικας!” είναι μια  πρωτοβουλία στοχεύει να καθιερώσει το Ελεύθερο Λογισμικό ως το πρότυπο για λογισμικό που χρηματοδοτείται από το δημόσιο. Το “Δημόσιο χρήμα; Δημόσιος Κώδικας!” Η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού υποστηρίζεται από περισσότερους από 200 οργανισμούς και διοικήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή άρθρου: https://fsfe.org

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com