ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το Ελεύθερο Λογισμικό θα εξαιρείται από τους κανόνες ευθύνης των CRA & PLD

Την Τρίτη, 12 Μαρτίου, οι δύο ψηφοφορίες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον νόμο περί ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο (CRA) και την Οδηγία Ευθύνης Προϊόντων (PLD) σηματοδότησε το προσωρινό τέλος μιας μακράς συζήτησης σχετικά με την εισαγωγή κανόνων ευθύνης για το λογισμικό – με μια ευρεία εξαίρεση για το Ελεύθερο Λογισμικό.

Ήδη σε πρώιμο στάδιο, το FSFE υποστήριξε σε ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τη συμπερίληψη σαφών και επακριβών εξαιρέσεων για την ανάπτυξη Ελεύθερου Λογισμικού στη νομοθεσία και για τη μεταβίβαση ευθύνης σε όσους επωφελούνται σημαντικά οικονομικά από αυτό στην αγορά.

Οι συννομοθέτες συμμορφώθηκαν σε μεγάλο βαθμό με τα αιτήματά και μετά από εντατικές συζητήσεις, βελτίωσαν σημαντικά την πρόταση της Επιτροπής, εισάγοντας μια εξαίρεση για το Ελεύθερο Λογισμικό και περιλαμβάνοντάς το στα άρθρα του κανονισμού. Στο μέλλον, οι μεμονωμένοι προγραμματιστές και η μη κερδοσκοπική ανάπτυξη Ελεύθερου Λογισμικού θα εξαιρούνται από την CRA και το PLD. Ωστόσο, η διατύπωση και στους δύο κανονισμούς είναι διαφορετική και οι διαδικασίες και οι κατευθυντήριες γραμμές τυποποίησης εξακολουθούν να καταρτίζονται. Ως εκ τούτου, θα παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή και εάν η Ελευθερία Λογισμικού προστατεύεται ανάλογα. Οι προσπάθειες των υποστηρικτών του Ελεύθερου Λογισμικού συνέβαλαν επίσης στο να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν πλέον καλύτερη κατανόηση του Ελεύθερου Λογισμικού και των διάφορων ενδιαφερόμενων μερών του, κάτι που θα είναι χρήσιμο σε μελλοντικές συζητήσεις.

“Στη συζήτηση σχετικά με τους κανόνες ευθύνης για το Ελεύθερο Λογισμικό, κατέστη σαφές πόσο σημαντικό είναι το Ελεύθερο Λογισμικό για την οικονομική και κοινωνική μας ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, έχει γίνει επίσης σαφές τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον Κανονισμό για την Ελευθερία  Λογισμικού. Αυτό έχει δείξει την τεράστια σημασία της συνεργασίας με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη στην ανάπτυξη και διανομή Ελεύθερου Λογισμικού, καθώς και για την κατανόηση και την κάλυψη των διαφορετικών συμφερόντων αυτών των παικτών»,

 Alexander Sander, Ανώτερος Σύμβουλος Πολιτικής του FSFE.

Πηγή άρθρου: https://fsfe.org/

Σχετικά άρθρα

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com