ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα από τον πλανήτη…planet.ellak.gr: GitHub Workflow για ανάπτυξη λογισμικού

by: Ευστάθιος Ιωσηφίδης

Η διαδικασία που ακολουθείτε για τη διαχείριση του κώδικα στο GitHub μπορεί να βασίζεται σε ένα τυπικό workflow χρήσης του Git, όπως ο κεντρικός κλάδος (main branch) και οι κλάδοι λειτουργίας (feature branches). Εδώ είναι μια συνηθισμένη διαδικασία, μαζί με τις αντίστοιχες εντολές Git που χρησιμοποιούνται:

0. Forking & Cloning:

Δημιουργείτε ένα fork του repository του project στο GitHub.
Κάντε clone το fork στον τοπικό σας υπολογιστή.

1. Ξεκινήστε μια νέα εργασία (feature):

Δημιουργείτε ένα νέο branch από τον κεντρικό κλάδο:

git checkout -b feature-branch main

2. Καταχωρίζοντας αλλαγές:

Προσθέτετε τις αλλαγές σας:

git add .
Δεσμεύετε τις αλλαγές:

git commit -m “Περιγραφή των αλλαγών”
Πραγματοποιείτε commit των αλλαγών τακτικά, με περιγραφικά μηνύματα.

3. Testing

Να ελέγχετε για τυχόν σφάλματα ή bugs στον κώδικα. Αυτό γίνεται με tests για να διασφαλίσετε την ορθή λειτουργία του κώδικα.

4. Ανεβάστε τις αλλαγές στο GitHub:

Κάνετε push το branch σας στο fork σας στο GitHub.

git push origin feature-branch

5. Συνένωση των αλλαγών:

Δημιουργείτε ένα αίτημα συγχώνευσης (pull request) στο GitHub.
Οι άλλοι προγραμματιστές ελέγχουν τον κώδικα και προβαίνουν σε σχόλια ή αλλαγές αν απαιτείται.
Αφού ολοκληρωθούν οι αλλαγές και εγκριθεί το αίτημα συγχώνευσης, συγχωνεύετε το branch με τον κεντρικό κλάδο.

6. Ενημέρωση του τοπικού κώδικα:

Ανανεώνετε τον τοπικό κώδικα σας με τις τελευταίες αλλαγές από το GitHub:

git checkout main
git pull origin main
Αυτή η διαδικασία είναι μια απλή και συχνά χρησιμοποιούμενη διαδικασία. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε το workflow σας ανάλογα με τις ανάγκες του εργασιακού σας περιβάλλοντος και την προτίμηση της ομάδας σας.

Συμβουλές:

  • Χρησιμοποιήστε git aliases για να συντομεύσετε τις εντολές.
  • Προσθέστε .gitignore file για να αγνοήσετε άσχετα αρχεία.
  • Χρησιμοποιήστε tags για να σημάνετε σημαντικές εκδόσεις του κώδικα.
  • Μάθετε για advanced git features για πιο αποτελεσματική χρήση.

Στη συνέχεια θα δούμε τρόπο εργασίας και χρήση εντολών (το είχαμε δει και σε προηγούμενο άρθρο).

Git Workflow

Πηγή άρθρου: https://planet.ellak.gr/ , https://eiosifidis.blogspot.com

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com