ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ΕΕ: Ψηφιακή ανεξαρτησία και διαλειτουργικότητα και ο ρόλος του Ελεύθερου Λογισμικού

Μιλώντας για τις Ψηφιακές Δημόσιες Υποδομές την περασμένη εβδομάδα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι «το κόλπο είναι να οικοδομήσουμε δημόσια ψηφιακή υποδομή που να είναι διαλειτουργική, ανοιχτή σε όλους και αξιόπιστη». Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Τι απαιτείται για να επιτευχθεί μια τόσο προσβάσιμη ψηφιακή υποδομή που μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας και να επιτρέψει τη συνεργασία σε παγκόσμια κλίμακα; Τι ρόλο παίζει το Ελεύθερο Λογισμικό σε μια τέτοια φιλοδοξία;

Χάρτης του κόσμου που διασυνδέεται

Στη σύνοδο κορυφής της G20 το 2023 στο Νέο Δελχί, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε την προσοχή του κόσμου να αναγνωρίσει τη σημασία της οικοδόμησης μιας ψηφιακής δημόσιας υποδομής ανοιχτής σε όλους, διαλειτουργικής και που μας συνδέει ο ένας με τον άλλο . Ωστόσο, για να κατανοήσουμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη δήλωση, είναι σημαντικό να ρίξουμε μια ματιά στο πώς οι αξίες της ανοιχτότητας, της ψηφιακής ανεξαρτησίας και της διαλειτουργικότητας έχουν καθοδηγήσει τις τελευταίες ψηφιακές πολιτικές της ΕΕ.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ υπήρξε μάρτυρας της εμφάνισης ενός λόγου της ΕΕ που υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιακής ανεξαρτησίας της ΕΕ. Από την αρχή της υποψηφιότητάς της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen έχει δεσμευτεί για την «τεχνολογική κυριαρχία» ως μία από τις βασικές προτεραιότητές της στη συνεχιζόμενη ψηφιακή στρατηγική της Ευρώπης (pdf) . Αυτό καθοδήγησε την ΕΕ στη φιλοδοξία της να μειώσει τις εξαρτήσεις από την τεχνολογία και να διασφαλίσει ότι αυτή η τεχνολογία ενδυναμώνει τους ανθρώπους (pdf) .

Με ένα κοινό όραμα της ΕΕ το 2030 – η ψηφιακή πυξίδα του 2030 έχει αρχίσει να προωθεί την Ευρώπη προς περισσότερη ψηφιακή ανεξαρτησία «σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο με την οικοδόμηση και την ανάπτυξη τεχνολογικών δυνατοτήτων με τρόπο που να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού και συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας υγιέστερης και πιο πράσινης κοινωνίας».

Ψηφιακή ανεξαρτησία και Ελεύθερο Λογισμικό

Σε μια εποχή αυξανόμενης ψηφιοποίησης, οι βασικές αξίες της ανοιχτότητας, της προσβασιμότητας και της αξιοπιστίας πρέπει να είναι κυρίαρχες. Μια κρίσιμη πτυχή του εκσυγχρονισμού της ψηφιακής μας υποδομής είναι η διασφάλιση της ψηφιακής ανεξαρτησίας.

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Διαμορφώνοντας το Ψηφιακό Μέλλον της Ευρώπης» (pdf) : «Η ευρωπαϊκή τεχνολογική ανεξαρτησία ξεκινά από τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ανθεκτικότητας της υποδομής δεδομένων, των δικτύων και των επικοινωνιών μας. Απαιτεί τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε η Ευρώπη να αναπτύξει και να αναπτύξει τις δικές της βασικές ικανότητες, μειώνοντας έτσι την εξάρτησή μας από άλλα μέρη του πλανήτη για τις πιο κρίσιμες τεχνολογίες. Η ικανότητα της Ευρώπης να ορίζει τους δικούς της κανόνες και αξίες στην ψηφιακή εποχή θα ενισχυθεί από τέτοιες ικανότητες».

Από αυτή την άποψη, το Ελεύθερο Λογισμικό χρησιμεύει ως ενισχυτής για τις κυβερνήσεις και τους δημόσιους θεσμούς για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν τα ψηφιακά τους συστήματα χωρίς κλείδωμα προμηθευτή, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμο έλεγχο, αποδοτικότητα κόστους και ψηφιακή ανεξαρτησία. Επιπλέον, ενισχύει την καινοτομία επιτρέποντας συνεργατικές συνεισφορές που καταλήγουν σε ισχυρό και ασφαλές λογισμικό που μπορεί να προσαρμοστεί για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες του κοινού. Αγκαλιάζοντας το Ελεύθερο Λογισμικό, οι πιθανές ευπάθειες σε μια τέτοια ψηφιακή δημόσια υποδομή μπορούν να εντοπιστούν και να διορθωθούν ευκολότερα, ενώ προάγει την ισότιμη πρόσβαση στην τεχνολογία και ενισχύει τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές της λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών.

Αυτό προωθεί μια αυτοδύναμη προσέγγιση της τεχνολογίας, δίνοντας τη δυνατότητα στην ΕΕ να διαμορφώσει το ψηφιακό της μέλλον σε ευθυγράμμιση με τις αξίες, τους κανονισμούς και τα στρατηγικά της συμφέροντα, ενισχύοντας παράλληλα ένα πιο ανταγωνιστικό και τεχνολογικά ανεξάρτητο ευρωπαϊκό ψηφιακό τοπίο.

Όπως έχει δηλώσει ξεκάθαρα ο Επίτροπος της ΕΕ Johannes Hahn «η ψηφιοποίηση δεν μπορεί να ιδωθεί μεμονωμένα» και «η δύναμη του καλού» – το Ελεύθερο Λογισμικό – έχει επίσης τη δυνατότητα να διασφαλίσει την ορθή χρήση του δημόσιου χρήματος, να προάγει την ελευθερία επιλογής ενώ παράλληλα καθοδηγεί την ΕΕ και την κόσμο στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας κυρίαρχης ψηφιακής υποδομής .

Διαλειτουργικότητα και Ελεύθερο Λογισμικό

Η διαλειτουργικότητα έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στις ψηφιακές προσπάθειες μιας ΕΕ πιο διασυνδεδεμένης, ανοιχτής και κυρίαρχης. Για να μπορέσουμε να έχουμε συστήματα πληροφοριών και συσκευές που λειτουργούν απρόσκοπτα μαζί, απαιτείται μια κρίσιμη υποδομή και το Ελεύθερο Λογισμικό μαζί με τα Ανοιχτά Πρότυπα διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες.

Με έργα όπως το «FOSSA» και το «FOSSA2» με στόχο την αύξηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας του Ελεύθερου Λογισμικού που χρησιμοποιείται από Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, το «ISA» και το «ISA2» με στόχο την ενίσχυση της διασυνοριακής και τομεακής διαλειτουργικότητας, καθώς και την πιο πρόσφατη Στρατηγική Ανοικτού Κώδικα της ΕΕ και η περαιτέρω «απόφαση της Επιτροπής για την αδειοδότηση ανοιχτού κώδικα και την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού της Επιτροπής» , η Ευρώπη έχει βάλει αργά και φιλόδοξα τα θεμέλια για μια ψηφιοποίηση που αντιλαμβάνεται τον ρόλο του Ελεύθερου Λογισμικού. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για την αποτελεσματική εφαρμογή τέτοιων προσπαθειών , ώστε αυτό να μεταφραστεί σε λύσεις σε προβλήματα της πραγματικής ζωής.

Όπως τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής von der Leyen κατά τη δήλωσή της στη σύνοδο κορυφής της G20, η επιτυχία του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID19 στην ΕΕ είναι ένα σαφές και πρακτικό παράδειγμα του τι χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί μια παγκόσμια κρίση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο: Ελεύθερο Λογισμικό. Το Ελεύθερο Λογισμικό επέτρεψε μια ασφαλή και διαφανή λύση και επίσης έθεσε τις βάσεις για τη διαλειτουργικότητα που χρειαζόταν σε μια τέτοια παγκόσμια κρίση, δείχνοντας πώς η συνεργασία μπορεί να ευδοκιμήσει σε μια παγκόσμια λύση.

Η ΕΕ πρόκειται να λάβει μια απόφαση ορόσημο

Με τον ισχύοντα νόμο για τη διαλειτουργική Ευρώπη, η ΕΕ έχει ήδη επισημάνει την ανάγκη δημιουργίας ενός ειδικού νομικού πλαισίου που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ένα διαλειτουργικό ψηφιακό τοπίο και πρόκειται να κάνει ένα βήμα μπροστά προς μια πιο κυρίαρχη και διαλειτουργική Ευρώπη . Μόλις οριστικοποιηθεί, η ορθή εφαρμογή της παρούσας Πράξης στα κράτη μέλη είναι ύψιστης σημασίας για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της για την προώθηση ενός ενιαίου και εναρμονισμένου ψηφιακού περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και για την τροποποίηση των ελλείψεων που ενδέχεται να έχει το τελικό κείμενο όσον αφορά συνειδητοποιώντας τις δυνατότητες που έχει να προσφέρει το Ελεύθερο Λογισμικό για μια πιο διαλειτουργική Ευρώπη.

Μελλοντικά, υπάρχει η ευκαιρία να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή αυτής και άλλων ψηφιακών πολιτικών που θα βοηθήσουν στον σαφέστερο προσδιορισμό του τι σημαίνει Ευρώπη με την ψηφιακή ανεξαρτησία και τη διαλειτουργικότητα. Είναι καιρός να υποστηρίξουμε τον θεμελιώδη ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν το Ελεύθερο Λογισμικό και η κοινότητά του στην ψηφιοποίηση της Ευρώπης.

Περίληψη

Η ΕΕ έχει αρχίσει να αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ελεύθερο Λογισμικό στις φιλόδοξες προσπάθειες μιας πιο κυρίαρχης και διαλειτουργικής ψηφιακής υποδομής στην Ευρώπη. Έχει αρχίσει να γίνεται σαφές ότι το Ελεύθερο Λογισμικό μπορεί να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των ψηφιακών πολιτικών της ΕΕ που στοχεύουν στην ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας και της διαλειτουργικότητας.

 Αγκαλιάζοντας το Ελεύθερο Λογισμικό, η ΕΕ μπορεί να επιβάλει μεγαλύτερο έλεγχο στην ψηφιακή της υποδομή, να προωθήσει τη διαλειτουργικότητα, να δαπανήσει αποτελεσματικά τα χρήματα των φορολογουμένων, να βελτιώσει την ασφάλεια και το απόρρητο, να προωθήσει την καινοτομία και να συνεργαστεί με εταίρους παγκοσμίως, οδηγώντας τελικά σε μια πιο αυτοδύναμη και ψηφιακά ανθεκτική Ευρώπη Ενωση.

Ωστόσο, μια αποφασιστική περίοδος μπροστά είναι η εφαρμογή στα κράτη μέλη ορισμένων από αυτές τις ψηφιακές πολιτικές που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ψηφιακής ατζέντας και η οποία θα είναι καθοριστική για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα επιτύχει ένα κυρίαρχο και διαλειτουργικό ψηφιακό τοπίο.

Πηγή άρθρου: https://fsfe.org/

Leave a Comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com